SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Swimming I - PPLS102
Title in English: Plavání I
Guaranteed by: Plavecké sporty (51-600500)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:6/0 C [hours/semester]
Extent per academic year: 6 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: prefer medical statement
Guarantor: Mgr. Jitka Pokorná
Interchangeability : PPLS039, PPLS051, PPLS092
Is incompatible with: PPLS092
Is interchangeable with: PPLS092
Annotation -
Last update: Jiří Krasilov (26.03.2009)
The subject is aimed at mastering techniques of swimming strokes, starting dive and basic turns in connection with the essentials of didactics of swimming and life-saving swimming.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Eva Peslová (08.09.2016)

Povinná:

ČECHOVSKÁ, I., MILER, T. Plavání. 2. přeprac. vyd. Praha : Grada Publishing, 2008. 128 s. ISBN 978-80-247-2154-5.

HOFER, Z. et al. Technika plaveckých způsobů. 2.vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2006, 100 s., ISBN 80-246-1205-4

Doporučená :

Seznam přístupný na elektronické adrese

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-797.html

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-856.html

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Gabriela Břečková (08.01.2013)

Požadavky na zápočet:

  • Aktivní účast na přímé výuce 100%
  • 50 m prsa technikou prezentovanou ve výuce a dle pravidel plavání
  • 200 m technika kraul (s pádem vzad)
  • 25 m znak - dolní končetiny
  • 25 m motýlek
  • 25m plavání pod hladinou
  • Vědomostní test

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Gabriela Břečková (08.01.2013)

Přednášky:

1. Základy hydrostatiky, hydrodynamiky pro plavání.

2. Technika plaveckého způsobu kraul, startovní skok, obrátky, pravidla.

3. Technika plaveckého způsobu prsa, startovní skok, obrátka, pravidla.

4. Technika plaveckého způsobu znak, startovní skok, obrátky, pravidla.

5. Technika plaveckého způsobu motýlek, startovní skok, obrátky, pravidla.

6. Základy vodního záchranářství.

7. Vybrané problémy z techniky plaveckých způsobů, písemný test .

Cvičení:

1. Základní plavecké dovednosti - rozvoj pocitu vody, plavecké dýchání, zanoření.

2. Základní plavecké dovednosti - splývání v obou polohách, cvičení rovnováhy a orientace ve vodě.

3. Pády a skoky z okraje bazénu, nácvik skoku střemhlav a startovního skoku s bloku.

4.-5. Výuka plaveckého způsobu kraul.

6. Zdokonalování plaveckého způsobu kraul, obrátka.

7.-8.. Výuka plaveckého způsobu prsa.

9. Zdokonalování plaveckého způsobu prsa, obrátka.

10.-11. Výuka plaveckého způsobu znak.

12. Zdokonalování plaveckého způsobu znak, obrátka.

13. Výuka plaveckého způsobu motýlek.

14. Zdokonalování plaveckého způsobu motýlek.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html