SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Theory and Basic of Swimming Didactics - PPLS101
Title: Teorie a základy didaktiky plavání
Guaranteed by: Plavecké sporty (51-600500)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:10/0 C+Ex [hours/semester]
Extent per academic year: 10 [hours]
Capacity: 100 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: prefer medical statement
Guarantor: PaedDr. Irena Čechovská, CSc.
Mgr. Eva Peslová
Teacher(s): PaedDr. Irena Čechovská, CSc.
PaedDr. Tomáš Miler
Mgr. Eva Peslová
Interchangeability : PPLS094
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Gabriela Břečková (20.10.2010)
Předmět má poskytnout teoretické zázemí z oblasti didaktiky plavání, biomechaniky plavání, sportovního plaveckého tréninku a plaveckých sportů. Cvičení jsou směřována k didaktickým kompetencím studentů a pedagogické praxi.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Eva Peslová (28.04.2015)

Povinná:

1. BĚLKOVÁ, T. Didaktika plavecké výuky. 3. vyd. Praha : Karolinum, 1994. 105 s. ISBN 80-7066-837-7.

2. BĚLKOVÁ, T. Plavání Zdokonalovací plavecká výuka. 1. vyd. Praha : NS Svoboda, 1998. 47 s. ISBN 80-205-0550-4.

3. ČECHOVSKÁ, I. Plavání dětí s rodiči. 2. vyd. Praha : Grada Publishing, 2007. 132 s. ISBN 978-80-247-1635-0.

4. ČECHOVSKÁ, I., MILER, T. Plavání. 2. přeprac. vyd. Praha : Grada Publishing, 2008. 128 s. ISBN 978-80-247-2154-5.

5. ČECHOVSKÁ, I., NOVOTNÁ, V., MILEROVÁ, H. Aqua-fitness. Praha : Grada Publishing, 2003.

6. HOFER, Z. aj. Technika plaveckých způsobů. Praha : Karolinum, 2006 (nebo 2003 a 2000)

7. KOVAŘOVIC, K., PESLOVÁ, E., FELGROVÁ I. Plavecké sporty a plavání ve vícebojích. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2009.

78 s. ISBN 978-80-246-1746-6

Doporučená:

Seznam přístupný na elektronické adrese

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-797.html

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-861.html

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Gabriela Břečková (22.11.2010)

Požadavky na zápočet:

  • aktivní účast na přímé výuce

kombinované studium 100%

  • požadavky ze synchronizovaného plavání: ploutvový pohyb "Propeller"
  • požadavky z vodního póla: herní činnosti jednotlivce: dribling, přihrávka ve dvojici
  • požadavky ze skoků do vody: pád nazad, provedení prohnutě
  • příprava a kladně hodnocené pedagogické výstupy
  • absolvované hospitace v plavecké škole, odevzdané hospitační záznamy

Ústní zkouška

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Gabriela Břečková (20.10.2010)

Semináře:

Plavání jako celoživotní pohybová aktivita. Základní definice. Úvod k historii plavání.

Fyzikální vlastnosti vody, biomechanika plavání. Technika plaveckého způsobu kraul

Didaktika plavání: Etapy plavecké výuky. Organizační formy, postupy, metody didaktiky plavání. Bezpečnost při plavecké výuce.

Didaktika plavání: Didaktika plaveckých způsobů kraul, znak, prsa, motýlek

Sportovní plavání: Organizace sportovního plavání, plavecká kariéra, charakteristiky tréninku

Plavecké sporty: Informace o sportu (synchronizované plavání, vodní pólo, skoky do vody)

Cvičení:

Úvod k didaktice, organizace, zápisy na hospitace a výstupy

Didaktika základních plaveckých dovedností

Didaktika kraul

Didaktika znak

Didaktika prsa

Didaktika motýlek

Didaktika startů a obrátek

Didaktické výstupy studentů

Analýzy didaktických výstupů studentů

Tréninkové metody - rozvoj anaerobní zdatnosti a rychlosti

Synchronizované plavání - základní dovednosti

Vodní pólo - základní dovednosti

Skoky do vody - základní dovednosti

Hospitace v plavecké škole

Hodnocení hospitací, zápočet

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html