SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Swimming II - PPLS093
Title in English: Plavání II
Guaranteed by: Plavecké sporty (51-600500)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (16)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
Guarantor: Mgr. Jitka Pokorná
Mgr. Eva Peslová
Interchangeability : PPLS040, PPLS052, PPLS103
Is pre-requisite for: PPLS035, PPLS058, PPLS057, PPLS020
Is interchangeable with: PPLS103
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Gabriela Břečková (20.10.2010)
Předmět se zaměřuje se na diagnostiku techniky, korekci chyb a zdokonalování individuálního provedení techniky jednotlivých plaveckých způsobů. Z oblasti plavecké zdatnosti předmět seznamuje studenty se základy pohybového tréninku ve vodě (plavání pro udržení a rozvoj plavecké zdatnosti, aqua-fitness, zdravotní plavání). Součástí předmětu jsou krátké didaktické výstupy studentů.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Eva Peslová (08.09.2016)

Povinná:

BĚLOHLÁVEK, J., HOFER, Z. Odstraňování chyb v plavecké technice - prsa. Tělesná výchova mládeže, roč. 51, č. 5, s. 165-174.

BĚLOHLÁVEK, J., HOFER, Z. Odstraňování chyb v plavecké technice - kraul. Tělesná výchova mládeže, roč. 51, č. 6, s. 212-220.

BĚLOHLÁVEK, J., HOFER, Z. Odstraňování chyb v plavecké technice - znak. Tělesná výchova mládeže, roč. 51, č. 7, s. 247-254.

BĚLOHLÁVEK, J., HOFER, Z. Odstraňování chyb v plavecké technice - starty. Tělesná výchova mládeže, roč. 51, č. 8, s. 291-298.

BĚLOHLÁVEK, J., HOFER, Z. Odstraňování chyb v plavecké technice - obrátky. Tělesná výchova mládeže, roč. 51, č. 9, s. 325-333.

BĚLOHLÁVEK, J., HOFER, Z. Abeceda záchrany - plavecká příprava v záchraně tonoucích. 1. vyd. Praha : VZS ČSČK, 1992.

ČECHOVSKÁ, I., MILER, T. Plavání. 2. přeprac. vyd. Praha : Grada Publishing, 2008. 128 s. ISBN 978-80-247-2154-5.

ČECHOVSKÁ, I., NOVOTNÁ, V., MILEROVÁ, H. Aqua-fitness. Praha : Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0462-5

HOFER, Z. et al. Technika plaveckých způsobů. 1.vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2000, 100 s., ISBN 80-246-0169-9.

MILER, T. et al. Prevence, bezpečnost a záchrana u vody: bazény, koupaliště a aquaparky. 1. vyd. Praha : Ondřej Falešník - FALON pro Českou školu záchrany tonoucích s.r.o., 2016 243 s. ISBN 978-80-87432-20-4.

Doporučená studijní literatura:

Seznam přístupný na elektronické adrese

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-856.html

COLWIN, C., M. Breakthrough Swimming. 1.vyd. USA : Human Kineties, 2002. ISBN 0-7360-3777-2.

COUNSILMAN, E. J., COUNSILMAN, E. B. The new science of swimming. New Jersey : Prentice-Hall, 1994. ISBN 0-13-099888-5, s. 411

MAGLISHO, EW. Swimming fastest. 1. vyd. Champaing (IL): Human Kinetics, 2003. 791 s. ISBN 0-7360-3180-9.

RICHARDS, R., J. Coaching Swimming - an introductory manual. 1. vyd. Austrálie : Australian Swimming Inc., 1996. ISBN 0-646-29777-5.

RUŽBARSKÝ, P., TUREK, M. Teória a didaktika plávania a základy športového tréninku. 1. vyd. Prešov : PU v Prešově, 2003. ISBN 80-8068-177-5

SWEETENHAM, W., ATKINSON, J. Trénink šampiónů. 1. vyd. Praha : Olympia, 2006. ISBN 80-7033-978-0.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Gabriela Břečková (28.05.2014)

Požadavky na zápočet:

  • Aktivní účast na přímé výuce z 85%.
  • 100 m PZ dle platných pravidel plavání v limitu (Muži: 1:40, Ženy 1:53)
  • 400 m K v limitu: muži 8:00 min., ženy 9:00 min.
  • seminární práce na zadané téma
  • kladně hodnocená didaktická činnost
  • záchraná akce

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Gabriela Břečková (20.10.2010)

Semináře:

Diagnostika techniky plavání (pro účely zdokonalovacího plavání, pohybového tréninku)

Inventář často vyskytujících se chyb, technická cvičení pro korekci chyb

Pohybový trénink ve vodě - základní charakteristika, benefity pro organismus člověka

Tréninkové metody pro pozitivní ovlivňování tělesné zdatnosti plaveckou lokomocí, základní inventář motivů a cvičení

Aqua-fitness - základní přehled a zaměření různých forem zatěžování ve vodě

Zdravotně orientované programy ve vodě. Využití pohybových programů ve vodě pro osoby se zdravotním postižením. Sport osob se zdravotním postižením.

Cvičení:

Diagnostika techniky plaveckého způsobu kraul, korekční cvičení - úvod

Diagnostika techniky plaveckých způsobů K,P,Z,M

Korekční cvičení pro rozvoj techniky K,P,Z,M

Diagnostika techniky startovního skoku a obrátek, korekční cvičení

Pohybový trénink ve vodě - rozvoj aerobní zdatnosti

Pohybový trénink ve vodě - rozvoj svalové síly (bez pomůcek)

Pohybový trénink ve vodě - rozvoj svalové síly (s pomůckami)

Štafetové formy plavání pro rozvoj aerobní zdatnosti a svalové síly

Aqua-fitness - pohybové aktivity ve vodě bez pomůcek

Aqua-fitness - pohybové aktivity ve vodě s pomůckami

Zdravotně orientované plavání - základní plavecké dovednosti, modifikace K, P

Zdravotně orientované plavání - základní plavecké dovednosti, modifikace Z, D - vlnění

Plnění zápočtového požadavku formou plavecké soutěže

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html