SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Swimming I - PPLS092
Title: Plavání I
Guaranteed by: Plavecké sporty (51-600500)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (18)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
Guarantor: Mgr. Jitka Pokorná
Incompatibility : PPLS102
Interchangeability : PPLS039, PPLS051, PPLS102
P//Is pre-requisite for: PPLS086, PPLS094, PPLS057, PPLS020
Z//Is interchangeable with: PPLS117, PPLS102
Annotation -
Last update: Jiří Krasilov (09.12.2008)
The subject is aimed at mastering techniques of swimming strokes, starting dive and basic turns in connection with the essentials of didactics of swimming and life-saving swimming.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Eva Peslová (08.09.2016)

Povinná:

ČECHOVSKÁ, I., MILER, T. Plavání. 2. přeprac. vyd. Praha : Grada Publishing, 2008. 128 s. ISBN 978-80-247-2154-5.

HOFER, Z. et al. Technika plaveckých způsobů. 2.vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2006, 100 s., ISBN 80-246-1205-4

Doporučená :

Seznam přístupný na elektronické adrese

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-797.html

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-856.html

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Eva Peslová (26.02.2016)

Požadavky na zápočet:

  • Aktivní účast na přímé výuce

presenční studium z 85 %

  • 50 m prsa technikou prezentovanou ve výuce a dle pravidel plavání
  • 27 m znak - dolní končetiny (25 m s obrátkou a odrazem pod hladinou
  • 25 m motýlek technikou prezentovanou na výuce a dle pravidel plavání
  • 25m plavání pod hladinou
  • 200 m technika kraul (s pádem vzad)
  • Vědomostní test

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Eva Peslová (05.05.2017)

Obsah výuky:

Semináře:

Základy hydrostatiky, hydrodynamiky pro plavání

Technika plaveckého způsobu kraul, startovní skok, obrátky, pravidla

Technika plaveckého způsobu prsa, startovní skok, obrátka, pravidla

Technika plaveckého způsobu znak, startovní skok, obrátky, pravidla

Technika plaveckého způsobu motýlek, startovní skok, obrátky, pravidla

Základy vodního záchranářství

Vybrané problémy z techniky plaveckých způsobů, písemný test

Cvičení:

Základní plavecké dovednosti - rozvoj pocitu vody, plavecké dýchání, zanoření

Základní plavecké dovednosti - splývání v obou polohách, cvičení rovnováhy ve vodě, orientace ve vodě

Pády a skoky z okraje bazénu, nácvik skoku střemhlav a startovního skoku s bloku

Výuka plaveckého způsobu kraul

Zdokonalování plaveckého způsobu kraul, obrátka

Výuka plaveckého způsobu prsa

Zdokonalování plaveckého způsobu prsa, obrátka

Výuka plaveckého způsobu znak

Zdokonalování plaveckého způsobu znak, obrátka

Výuka plaveckého způsobu motýlek

Zdokonalování plaveckého způsobu motýlek

Speciální plavecká průprava pro záchranu tonoucího

Speciální plavecká průprava pro záchranu tonoucího a osobní zásah

Osobní zásah

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html