SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Special practice II - Health supporting activities - PLSM073
Title: Odborná praxe II - směr aktivity podporující zdraví /AZ/
Guaranteed by: Laboratory of Sport Motorics (51-300900)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HS]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Attributes: Aktivity podporující zdraví
Interchangeability : PPPD032
Is interchangeable with: PPPD032
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (29.11.2010)
Studenti působí jako praktikující tělovýchovní pedagogové (hospitace, poté mikrovýstupy, následované vedením tréninku, vyučovacího či jiného tělovýchovného procesu) v různých tělovýchovných zařízeních. Jsou to tělovýchovné jednoty (sportovní kluby), občanská sdružení (Sokol, Orel apod.) či fitcentra (tělovýchovné služby).
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (29.11.2010)

Studenti působí jako praktikující tělovýchovní pedagogové (hospitace, poté mikrovýstupy, následované vedením tréninku, vyučovacího či jiného tělovýchovného procesu) v různých tělovýchovných zařízeních. Jsou to tělovýchovné jednoty (sportovní kluby), občanská sdružení (Sokol, Orel apod.) či fitcentra (tělovýchovné služby).

Literature - Czech
Last update: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (29.11.2010)
Literatura:
TILINGER, P., KOVÁŘ, K., LEJČAROVÁ, A. Systém zvyšování odbornosti fakultních (cvičných) učitelů. Zapletalová, L. (editor) Vzdelávanie odborníkov pre tělesnu výchovu a šport v tradícii a perspektivách. Vedecký zborník. Bratislava: FTVŠ UKo a SVSPTVŠ, 2006, ISBN 80-89257-03-8, s.167-170.

KOVÁŘ, K. TILINGER, P., LEJČAROVÁ, A. Multimediální manuál fakultního učitele UK FTVS. Praha : FTVS UK, 2006. ISBN 80-86317-45-5.

TILINGER, P. a kol. Průvodce pedagogickými praxemi v tělesné výchově a sportu : učební texty Univerzity Karlovy v Praze. Praha : Karolinum, 2006. 104 s. ISBN 80-246-1241-0.

TILINGER, P. a kol. Průvodce pedagogickými praxemi v tělesné výchově a sportu : učební texty Univerzity Karlovy v Praze. Praha : Karolinum, 2006. 104 s. ISBN 80-246-1241-0.

DOVALIL, J. a kol. Výkon a trénink ve sportu. Praha : Olympia, 2005.

SVOBODA, B. Pedagogika sportu. Praha : Karolinum, 2000.

TILINGER, P., KOVÁŘ, K. Kurz distančního vzdělávání ?Odborná praxe v tělovýchově?

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (29.11.2010)
Obsah výuky:
Semináře a cvičení:

1. Úvodní seminář před nástupem studentů na praxi.

2. - 19. Hospitace, pedagogické výstupy (přípravy na vedení a vedení tréninku, cvičebních hodin, odborná konzultační činnost apod. (rozbory pedagogických pokusů studenta s fakultním trenérem, cvičitelem).

20. Seminář s průběžnou kontrolou aktivit praktikujících studentů.

21. -39. Hospitace, pedagogické výstupy (přípravy na vedení a vedení tréninku, cvičebních hodin, odborná konzultační činnost apod.), rozbory pedagogických pokusů studenta s fakultním trenérem, cvičitelem..).

40. Seminář s průběžnou kontrolou aktivit praktikujících studentů.

41. - 55. Hospitace, pedagogické výstupy (přípravy na vedení a vedení tréninku, cvičebních hodin, odborná konzultační činnost apod. (rozbory pedagogických pokusů studenta s fakultním trenérem, cvičitelem).

56. Hodnotící závěrečný seminář.

Požadavky na zápočet:

  • kladné hodnocení praxe fakultním trenérem či cvičitelem
  • včasné odevzdání úplné dokumentace praxe

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html