SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Exercise programs in primary and secondary prevention - PLSM057N
Title: Cvičební programy primární a sekundární prevence /AZ/
Guaranteed by: Laboratory of Sport Motorics (51-300900)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:6/0, Ex [HS]
Extent per academic year: 6 [hours]
Capacity: unknown / unknown (40)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Classification: Sport and Physical Education > External Subjects
Co-requisite : PLSM059N, PLSM061N
Interchangeability : PLSM056N
Annotation -
Last update: PUCHMERTLOVA/FTVS.CUNI.CZ (28.02.2008)
Movement schemes as a means of influencing the state of a healthy, ill or physically handicapped individual; principles of a design and possibilities of evaluating its effectiveness. Concrete designs of training and intervention movement schemes are another element of lessons.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (19.11.2010)
Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami návrhu pohybových programů - intervencí pro ovlivňování zdravotně orientované zdatnosti jak u zdravých netrénovaných osob, tak u vybraných skupin pacientů v rámci primární i sekundární prevence. Budou rovněž probírány individuální zvláštnosti návrhu programů pro děti, dospělé, ženy a muže.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (30.11.2010)
Literatura:
Literatura:

V.BUNC : Biokybernetický přístup k hodnocení reakce organismu na tělesné zatížení. UK, Praha, 1990.

V.BUNC, Z.TEPLÝ : Hodnocení energetické náročnosti základních tělesných aktivit. Čas.Lék.čes., 128, 1989, s.1580-1583.

V.BUNC : Jednoduchý způsob odhadu úrovně tělesné zdatnosti. Čas.Lék.čes., 129, 1990, 28, 883-886.

V.BUNC : Nové pohledy na minimální množství pohybových činností. Těl.Vých.Sport Mlád., 62, 1996, č.7, s.2-7.

K.H.COOPER : Aerobní cvičení. Olympia, Praha, 1980.

P.J.MAUD, C.FOSTER (Eds.) : Physiological assessment of human fitness. Human Kinetics, Champaign, 1995.

G.R.SCUDERI, P.D.McCANN, P.J.BRUNO : Sports medicine - principles of primary care. Mosby, St.Louis, 1997.

Z.ZEPLÝ : Pohybový režim dospělých. UK, Praha, 1990.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (30.11.2010)
Obsah výuky:
1. Základní definice.

2. Intenzita, objem, frekvence a způsob hodnocení pohybových aktivit.

3. Pohybová anamnéza - způsoby sběru údajů a hodnocení.

4. Odlišnosti programů dle cíle zaměření.

5. Energetická náročnost pohybových programů.

6. Programy pro ovlivňování zdatnosti, redukci hmotnosti a zdravotního stavu.

7. Programy pro děti, ženy, muže a seniory.

8. Pohybové programy v primární a sekundární prevenci.

9. Návrhy individuálních pohybových programů.

10. Systém kontroly efektu pohybových programů.

Požadavky na zkoušku:

  • 90% účasti a zpracování seminární práce

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html