SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Diagnostics of training state - PLSM036
Title: Diagnostika stavu trénovanosti /AZ/
Guaranteed by: Laboratory of Sport Motorics (51-300900)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:6/0, C [HT]
Extent per academic year: 6 [hours]
Capacity: unknown / unknown (40)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Annotation - Czech
Last update: TAJ (22.02.2007)
Seznámit posluchače s diagnostickými metodami, které umožňují hodnotit stav jedince vzhledem k aplikovanému pohybovému zatížení a současně i efekt použitého intervenčního pohybového programu.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (19.11.2010)
Seznámit posluchače s diagnostickými metodami, které umožňují hodnotit stav jedince vzhledem k aplikovanému pohybovému zatížení a současně i efekt použitého intervenčního pohybového programu.

Literature - Czech
Last update: TAJ (22.02.2007)

Povinná:

BUNC, V. Biokybernetický přístup k hodnocení reakce organismu na tělesné zatížení. Praha: UK. 1990

HEYWARD, V.H., WAGNER, D.R. Applied body composition assessment. Champaign, IL: Human Kinetics. 2004

MAUD, M.J., FOSTER, C. Physiological assessment of human fitness. Champaign, IL: Human Kinetics. 995

Doporučená:

Astrand, P.O., Rodahl, K. Textbook of Work Physiology. New York: McGraw Hill. 1986

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (30.11.2010)
Obsah výuky:

Přednášky:

Úvod

Adaptace - výsledek pohybové intervence

Trénovanost - specifická forma adaptace, výkonnost specifický projev adaptace

Diagnostika jako podklad pro řízení pohybové intervence

Měření - testy - chyby měření

Laboratorní diagnostika trénovanosti a výkonnosti

Terénní diagnostika trénovanosti a výkonnosti

Hodnocení předpokladů pro vytrvalost

Hodnocení předpokladů pro rychlost

Hodnocení předpokladů pro sílu

Hodnocení koordinačních předpokladů

Hodnocení flexibility

Požadavky na zápočet:

  • 90% účasti a zpracování seminární práce

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html