SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Health oriented efficiency I. - PLSM031
Title: Zdravotně orientovaná zdatnost I
Guaranteed by: Laboratory of Sport Motorics (51-300900)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (40)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (19.11.2010)
Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem zdravotně orientovaná zdatnost, s její rolí v současném životním stylu. Budou rovněž prezentovány výsledky šetření, hodnotící úroveň zdravotně orientované zdatnosti u dětí, dospělých i seniorů a u vybraných skupin pacientů.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (19.11.2010)
Cílem kurzu je seznámit studenty s pojmem zdravotně orientovaná zdatnost, s její rolí v současném životním stylu. Budou rovněž prezentovány výsledky šetření, hodnotící úroveň zdravotně orientované zdatnosti u dětí, dospělých i seniorů a u vybraných skupin pacientů.

Literature - Czech
Last update: TAJ (21.12.2006)

Povinná:

1. BOUCHARD, C., SHEPHARD, R.J., STEPHENS, T. (Eds.) Physical activity, fitness, and health. Champaign: Human Kinetics. 1994

2. BUNC, V. Biokybernetický přístup k hodnocení reakce organismu na tělesné zatížení. Praha: UK. 1990

3. BUNC, V. Pojetí tělesné zdatnosti a jeho složek. TVSM, 61, 1995, č.5, s. 6-9

4. HEYWARD, V.H., Wagner, D.R. Applied body composition assessment. Champaign: Human Kinetics. 2004

5. MAUD, M.J., FOSTER, C. (Eds.) Physiological assessment of human fitness. Champaign: Human Kinetics. 1995

Doporučená:

SCUDERI G.R., McCANN, P.D., BRUNO, P.J. Sports medicine - principles of primary care. St.Louis: Mosby. 1997

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (30.11.2010)
Obsah výuky:

1. Základní definice

2. Zdatnost - kondice

3. Zdatnost a pracovní výkonnost

4. Výkonově a zdravotně orientovaná zdatnost

5. Zdravotně orientovaná zdatnost a zdraví

6. Zdravotně orientovaná zdatnost u zdravých a nemocných

7. Zdravotně orientovaná zdatnost a životní styl

8. Morfologické proměnné - tělesné složení

9. Funkční proměnné - aerobní a svalová zdatnost

10. Možnosti kultivace zdravotně orientované zdatnosti

Požadavky na zápočet:

  • 80% účasti a zpracování seminární práce

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html