SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Introduction to study - health´s supporting activities - PLSM024
Title: Úvod do studia aktivit podporujících zdraví /AZ/
Guaranteed by: Laboratory of Sport Motorics (51-300900)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:6/0, C [HS]
Extent per academic year: 6 [hours]
Capacity: unknown / unknown (40)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D.
PhDr. Pavel Hráský, Ph.D.
Attributes: Aktivity podporující zdraví
Interchangeability : PLSM021
Is co-requisite for: PLSM067, PLSM037, PLSM018, PLSM035
Annotation - Czech
Last update: HOJKA (20.11.2006)
Seznámit posluchače se studijním programem, zaměřujícím se především na nefarmakologické pohybové intervence, ovlivňující zdravotní stav a životní styl jedince.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (19.11.2010)
Seznámit posluchače se studijním programem, zaměřujícím se především na nefarmakologické pohybové intervence, ovlivňující zdravotní stav a životní styl jedince.

Literature - Czech
Last update: HOJKA (20.11.2006)

Povinná:

1. BUNC, V. Biokybernetický přístup k hodnocení reakce organismu na tělesné zatížení. Praha: UK. 1990.

2. BOUCHARD, C., SHEPHARD, R.J. & STEPHENS, T. Physical activity, fitness, and health., Champaign, IL: Human Kinetics. 1994

3. SCUDERI G.R., McCANN, P.D., BRUNO, P.J. Sports medicine - principles of primary care. St.Louis: Mosby. 1997

4. SHEPHARD, R.J. Aerobic fitness and health. Human Kinetics: Champaign. 1994

Doporučená:

BOES, K., BREHM, W. Gesundheitssport. Schorndorf: Hofmann. 1998

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (01.12.2010)

Přednášky:

1. Úvod - základní informace organizační a obsahové

2. Definice pohybového tréninku, zdraví a tělesné způsobilosti

3. Životní styl - zdravý způsob života

4. Pohybové aktivity - zdatnost - zdraví

5. Pohybové aktivity - zdatnost - životní styl

6. Pohybové aktivity - zdatnost - pracovní výkonnost

7. Faktory ovlivňující realizaci pohybových aktivit - programů (zdravotní stav, pohlaví, věk, prostředí, pohybová zkušenost, atd.)

8. Pohybové aktivity - programy a jejich možnosti

9. Pohybové aktivity - programy ?doma" a v terénu

10. Možnosti kontroly efektu pohybových programů

11. Pohybové programy, pohybový trénink realizované u nás a ve světě

12. Intervenční pohybové programy - atletika, plavání, gymnastika, hry, sporty v přírodě

Požadavky na zápočet:

  • 90% účasti a zpracování seminární práce

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html