SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Anthropomotorics - PKIN156N
Title: Antropomotorika
Guaranteed by: Kinantropologie (51-400100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2011
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:6/0 C+Ex [hours/semester]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Guarantor: doc. PhDr. Jan Štochl, Ph.D.
doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D.
Incompatibility : PKIN153N
Interchangeability : PKIN153N
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D. (26.10.2019)
V návaznosti na předmět Základy antropomotoriky bakalářského studia, prohloubení znalostí o testování a motorických schopností a dovedností, zpracování dat a srovnávání výkonnosti různých populačních skupin.
Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D. (26.10.2019)

Základní:

Gajda, V. Základy statistiky v příkladech. Ostrava : Ostravská univerzita, 2006.

Měkota, K. a Blahuš, P. Motorické testy v tělesné výchově. Praha : SPN, 1983.

Doplňující:

Základy statistiky pro biomedicínské obory [online]. [cit. 5.5.2010]. Dostupné z: http://ucebnice.euromise.cz/index.php?conn=0§ion=biostat1

Havel, Z. a Hnízdil, J. Cvičení z antropomotoriky [online]. c 2008 [cit 5.5.2010]. Dostupné z: http://pf.ujep.cz/ktv/antropomotorika/Skripta%202008/Antropomotorika_skripta.pdf

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D. (26.10.2019)

Požadavky na zápočet :

80% účast na výuce,

Zkouška:

písemná

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D. (26.10.2019)

Přednášky a praktické příklady:

1. Základní statistické pojmy a postupy; Základy teorie testování a měření

2. Motorické testy

3. Vlastnosti normálního rozložení četností; Závislosti náhodných veličin

4. Vlastnosti motorických testů

5. Testování statistických hypotéz

6. Analýza rozptylu

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html