SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
History of Physical Culture - PKIN098
Title: Historie tělesné kultury
Guaranteed by: Kinantropologie (51-400100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2017
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C+Ex [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / 50 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: PhDr. František Kolář, CSc.
prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
Teacher(s): PhDr. František Kolář, CSc.
prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
Incompatibility : PKIN117
Interchangeability : PKIN117
N//Is incompatible with: PKIN117
Z//Is interchangeable with: PKIN117
Annotation - Czech
Last update: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. (15.01.2009)
Předmět se zabývá vývojem všech forem tělesné kultury, jejich obsahem a společenskými souvislostmi od počátků lidské civilizace až po současnost.
Literature - Czech
Last update: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. (15.01.2009)

KÖSSL, J., ŠTUMBAUER, J., WAIC, M. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury I.-III. 2. vyd. Praha : FTVS UK, 1999 . 159 s. ISBN 80-7184-608-2.

KOL. AUTORů. Český olympismus - 100 let. 1. vyd. Praha : Olympia 1999. 160 s. ISBN 80-7033 579-3.

UHLÍŘ, JB., WAIC, M. Sokol proti totalitě. 1. vyd. Praha : FTVS UK 2001. 175 s. ISBN 80-86317-11-0

Requirements to the exam - Czech
Last update: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. (15.01.2009)

Požadavky na zápočet a zkoušku:

  • Písemný test.
  • Ústní zkouška.

Syllabus - Czech
Last update: PUCHMERTLOVA/FTVS.CUNI.CZ (03.03.2010)

Přednášky :

1. Úvod do studia historie tělesné kultury. Výchova a tělesná kultura starověkých civilizací. Výchova

a tělesná kultura antického Řecka a Říma.

2. Antický sport a panhelénské hry. Výchova a tělesná kultura feudalismu a období renesance.

3. Raně buržoazní směry výchovy a tělesná kultura. Tělovýchovné systémy 19. století.

4. Tělovýchovné systémy 20. století. Ženské tělovýchovné směry a sport.

5. Vznik a vývoj moderního sportu a olympijského hnutí. Vznik a vývoj školní tělesné výchovy u nás a

v zahraničí. Mimoškolní výchova a dětské a mládežnické organizace u nás a v zahraničí. Čs. tělesná

kultura v letech 1840 - 1918.

6. Čs. tělesná kultura v letech 1918 - 1945.

7. Čs. tělesná kultura v letech 1945 až do současnosti.

Semináře:

1. Historické prameny, knihovny, bibliografie.

2. Slavnosti starověkých civilizací.

3. Řečtí sportovci a římští gladiátoři

4. Křesťanský svět a tělesná kultura.

5. Anglický sport a první pokusy o obnovení OH.

6. Češi v novodobém olympijském hnutí.

7. Sokolské slety. Projevy totality ve sportu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html