SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Physiotherapeutic Methods - Special Chapters - PFYZ131
Title: Fyzioterapeutické postupy - výběr
Guaranteed by: Department of Physiotherapy (51-300400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/2, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 42 [hours]
Capacity: 80 / 80 (72)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Teacher(s): PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Mgr. Michaela Stupková
PhDr. Ivana Vláčilová, Ph.D.
PhDr. Lenka Žáková, Ph.D.
Annotation -
The aim of the course is to gain basic knowledge of less used therapeutic approaches or systems in the Czech Republic - concepts according to Maitland, Butler, and other selected approaches or methodologies. The main focus of the course is to acquire skills in the analysis and practical training of selected manual-therapeutic procedures in the field of physiotherapy from the above-mentioned approaches.
Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (26.10.2019)
Aim of the course - Czech

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • prokazuje znalost principů méně používaných fyzioterapeutických přístupů v ČR
  • prokazuje schopnost provádět vybrané diagnostické a terapeutické prvky konceptu dle Maitlanda
  • prokazuje schopnost provádět vybrané diagnostické a terapeutické prvky konceptu dle McKenzieho
  • prokazuje schopnost provádět vybrané diagnostické a terapeutické prvky konceptu dle Mulligana
  • prokazuje schopnost provádět vybrané diagnostické a terapeutické prvky konceptu dle Ludmily Možíšové
  • prokazuje schopnost provádět vybrané diagnostické a terapeutické prvky konceptu dle Bobatha
Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (19.09.2020)
Literature - Czech

BRÜGGER, A. Gesunde Haltung und Bewegung im Alltag. Zürich : Verlag Dr.Brügger, 1996. 144 s. ISBN 3-9520075-2-8.

CLARSEN, M. et al. Diferenciální diagnóza ve schématech. Praha: Grada 2003, 96 s. ISBN 80-247-0615-6.

FROWNFELTER D., DEAN E.: Cardiovascular and Pulmonary Physical Therapy: Evidence to Practice 5. ed, Mosby 2012 , ISBN-10: 0323059139.

GOODMAN, C. C., HEICK, J., LAZARO, R. T. Differential Diagnosis for Physical Therapists: Screening for Referral, 5. ed., Saunders 2017, ISBN-10: 0323478492.

HAMILL, J., KNUTZEN, K. Biomechanical Basis of Human Movement. Lippincott Williams & Wilkins, 2009, ISBN 0781791286.

HILLEGASS, E. Essentials of Cardiopulmonary Physical Therapy Hardcover. 4. ed., Saunders 2016, ISBN-10: 03234305462016.

KOLAR, P. et all., Clinical rehabilitation. 1st edition. Prague: RPS, 2013. 764s. ISBN 978-80-905438-0-5.

KOLÁŘ, P. Rehabilitace v klinické praxi, Praha: Galen, 2009. ISBN 978-80-7262-657-1.

LATASH, M. Neurophysiological Basis of Movement. Champaign: Human Kinetics, 1998, ISBN 0 - 88011 - 756 - 7.

LEWIT, K. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. Heidelberg : J.A. Barth Verlag; Praha : ČLS JEP, 1996. 347 s. ISBN 3-335-00401-9

LEWIT, K. Manipulative Therapy, Musculoskeletal Medicine, Churchill Livingstone Elsevier, 2010.

MULLIGAN B. R. Manual Therapy: Nags, Snags, Mwms, Etc. Wellington : Bateson Publishing Ltd, 2014, 6th ed., ISBN 139781877520037.

NATARAJAN, M. V. Natarajan's Textbook of Orthopaedics and Traumatology Paperback. 8. ed., Wolters Kluwer India Private Limited, 2018, ISBN-10: 9386691493.

NIEL-ASHER, S. The Concise Book of Trigger Points, CA : North Atlantic Books,U.S., 2014, 3. th. Edition ISBN 139781583948491.

O´SULLIVAN S. B., SCHMITZ, T. J. Physical Rehabilitation, Philadelphia: F.A. Davis Company, 2019, 7. ed., ISBN-13: 978-0-8036-6162-2.

SHACKLOCK, M. Clinical Neurodynamics: A New System of Neuromusculoskeletal Treatment. Butterworth-Heinemann, 2005, ISBN-10: 0750654562.

SIEGENTHALER, W. Diferenciální diagnostika vnitřních chorob. Praha: Aventium, 1995. ISBN-10: 80-85277-40-9.

SIMEON, N. A. The Concise Book of Trigger Points. Lotus Publishing, 2008, ISBN 978 1 905367 12 2

THE MERCK MANUAL The Merck Manual of Diagnosis and Therapy -http://www.merckmanuals.com/professional/index.html

TRAVELL, J. G., SIMONS, D. G. Myofascial Pain and Dysfunction : Volume 2. Wiliams and Wilkins, 1992.

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (23.08.2019)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na zápočet:
- 100% účast na praktické výuce

- závěrečné ověření znalostí (písemné nebo ústní)

Last update: Pavlů Dagmar, doc. PaedDr., CSc. (07.07.2023)
Syllabus - Czech

Přednášky a cvičení:

1. Úvod do méně používaných terapeutických systémů v ČR, charakteristika přístupů

2. Klinické uvažování se zřetelem k Maitlandovu konceptu

3. Principy vyšetření ve vybraných systémech

4. Charakteristika aplikace vybraných technik a přístupů aktuálních konceptů

5. Tzv. Pohybový diagram – principy, praktické aplikace

6. Vyšetření a aplikace vybraných terapeutických postupů v oblasti krční páteře.

7. Vyšetření a aplikace vybraných terapeutických postupů v oblasti hrudní páteře.

8. Vyšetření a aplikace vybraných terapeutických postupů v oblasti bederní páteře.

9. Vyšetření a aplikace vybraných terapeutických postupů v oblasti dolních končetin.

10. Vyšetření a aplikace vybraných terapeutických postupů v oblasti kloubů ramenních.

11. Vyšetření a aplikace vybraných terapeutických postupů v oblasti kloubů loketních a ruky.

12. Vyšetření a aplikace vybraných terapeutických postupů v oblasti kloubů kyčelních.

13. Vyšetření a aplikace vybraných terapeutických postupů v oblasti kloubů kolenních a oblasti nohy.

14. Neurodynamické testy - základní charakteristika, principy diagnostiky a terapeutické možnosti,

indikace, kontraindikace.

15.-18. Praktický nácvik neurodynamických postupů

19.-21. Praktický nácvik aktuálních, nových přístupů v diagnostice a terapii se zřetelem ke konceptům manuální terapie

Last update: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (12.06.2019)
Learning resources - Czech

Studijní opory:

Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3297

Last update: Jandová Renáta (27.07.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html