SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Clinical Practice (Demonstration) IV - PFYZ069
Title: Klinická praxe (demonstrace) IV
Guaranteed by: Department of Physiotherapy (51-300400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Ilona Kučerová
Teacher(s): Mgr. Gabriela Kočí
Mgr. Ilona Kučerová
Pre-requisite : PFYZ007, PFYZ117
Annotation -
Last update: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D. (25.10.2019)
The course follows the course "Clinical Practice (Demonstration) III". The aim of practical training is to apply and further improve skills, as well as to deepen the knowledge gained in the teaching of subjects "Examination Methods and Basic Therapeutic Procedures I - III", "Approaches in Manual Medicine", "PNF and Motion Analysis I and II", "Developmental Kinesiology "," Practice in Clinical Devices I-VI", including all other specialized subjects I, II. and III. year. After completing the course, students will be able to perform a comprehensive examination of a patient, set goals of therapy, propose a therapeutic plan and apply basic therapeutic methods in the field of physiotherapy, including evaluation of the effect of therapy and documentation.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D. (13.01.2021)

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

prokazuje schopnost odebrat anamnézu a zohlednit odebraná data při vyšetření a terapii pacienta

prokazuje schopnost navrhnout a provést komplexní kineziologický rozbor u pacienta včetně specifických diagnostických postupů a funkčních testů

prokazuje schopnost navrhnout cíl terapie u různých diagnóz

prokazuje schopnost provést terapeutické techniky vycházející ze sylabu bakalářského studia včetně specifických terapeutických postupů PNF a manuální terapie, včetně následného vyhodnocení jejich efektivity

prokazuje schopnost samostatně vypracovávat protokoly o průběhu vyšetření a terapie pacienta

prokazuje schopnost prezentovat klinický obraz pacienta s danou diagnózou a diskutovat provedené vyšetření a terapii

prokazuje schopnost orientovat se ve zdravotnické dokumentaci, včetně kódů jednotlivých fyzioterapeutických výkonů dle MKN

Literature - Czech
Last update: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D. (24.09.2019)

KOLÁŘ, P. et al., Clinical rehabilitation. 1st edition. Prague: RPS, 2013. 764s. ISBN 978-80-905438-0-5.

KOLÁŘ, P. a kol. : Rehabilitace v klinické praxi, Praha: Galén, 2009.

LEWIT, K. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně, Praha: Sdělovací technika a ČLS JEP, 2003.

LEWIT, K. Manipulative Therapy, Musculoskeletal Medicine, Churchill Livingstone Elsevier, 2010.

Další studijní literatura vychází z povinné literatury všech teoretických a praktických předmětů studia.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D. (20.07.2019)

Požadavky na zápočet:

  • 100% aktivní účast na praktické výuce
  • zpracování dokumentace (protokolu) dle zadání
Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D. (14.05.2019)

Výuka je zejména cílena k:

1. Samostatnému vedení pacienta při vyšetření a terapii (pod vedením vyučujícího)

2. Vedení dokumentace pacienta, zpracovávání protokolů k diagnostice a terapii

3. Praktickým ukázkám vyšetření a terapie pacientů

Learning resources - Czech
Last update: Renáta Jandová (13.07.2023)

Studijní opory:

Moodle1: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=9721

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html