SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Human Physiology - PFYB113
Title: Fyziologie člověka
Guaranteed by: Fyziologie (51-500200)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / 125 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. MUDr. Jan Heller, CSc.
MUDr. Kamila Čížková
Teacher(s): MUDr. Kamila Čížková
Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D.
doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.
Interchangeability : PFYB113K
Z//Is interchangeable with: PFYB113K
Annotation -
Last update: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (21.05.2019)
The subject acquaints students with the function of individual organ systems (blood circulation, breathing, absorption, metabolism, thermoregulation, endocrine and muscular system, analyzers, CNS (human organism including regulation).
Literature - Czech
Last update: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (14.06.2019)

MOUREK, J. Fyziologie - učebnice pro studenty zdravotnických oborů. 2012. Grada. ISBN 978-80-247-3918-2

KITTNAR, O., MLČEK, M. Atlas fyziologických regulací. 2009. Grada. ISBN: 978-80-247-2722-6

KITTNAR, O. Lékařská fyziologie.2011. Grada. ISBN: 978-80-247-3068-4

DESPOPOULOS, A., SILBERNAGL, S. Atlas fyziologie člověka. 2016. Grada. ISBN: 978-80-247-4271-7

GANONG, W. F. Přehled lékařské fyziologie. Praha: H & H, 2005. 681 s. ISBN 8072623117.

KOHLÍKOVÁ, E. Vybraná témata praktických cvičení z fyziologie člověka. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 83 s. ISBN

80-246-0073-0.

TROJAN, S., LANGMEIER, M. (eds.) Slovníček lékařské fyziologie. 2006. Galén. ISBN 8072623753

KOHLÍKOVÁ, E. Vybraná témata praktických cvičení z fyziologie člověka. 2014. Karolinum. ISBN 978802461921

Anatomy & physiology made incredibly easy!. 4th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health / Lippincott Williams & Wilkins, c2013. ISBN 9781451147261

WAUGH, Anne a Allison GRANT. Ross and Wilson anatomy & physiology in health and illness. 12th edition. New York: Churchill Livinstone Elsevier, [2014].

KAPIT, Wynn, Robert I. MACEY a Esmail MEISAMI. The physiology coloring book. San Francisco: Benjamin/Cummings Science Publishing, c2000. ISBN 0-321-03663-8.

COSTANZO, Linda S. Physiology. Sixth edition. Philadelphia: Elsevier, [2018]. ISBN 978-0-323-47881-6.

HARVEY, Richard A., Robin R. PRESTON a Thad E. WILSON. Lippincott's illustrated reviews: Physiology. Philadelphia: Wolters Kluwer Health, c2013. ISBN 978-1-60913-241-5.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (14.06.2019)

Požadavky na zakončení předmětu:

Požadavky na zápočet: 100% účast na praktických cvičeních, zápočtový test

Požadavky na zkoušku: zápočet z praktické výuky, zkouška formou elektronického testu

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (10.12.2019)

Přednášky:

1. Úvod do fyziologie

2. Fyziologie krve a imunitního systému

3. Fyziologie dýchání

4. Fyziologie krevního oběhu

5. Fyziologie trávicího systému

6. Metabolismus látkový a energetický

7. Fyziologie vylučování, fyziologie kůže a termoregulace

8. Fyziologie žláz s vnitřní sekrecí, reprodukční funkce, stres

9. Obecná neurofyziologie

10. Fyziologie svalů a kostí

11. Integrační funkce CNS

12. Senzorický nervový systém

13. Motorický nervový systém, řízení motoriky

14. Homeostatické mechanismy organismu, biorytmy, prostor pro konzultaci vybraných témat fyziologie člověka

Cvičení:

1. Úvod

2. Měření tělesného složení pomocí kaliperace a bioelektrické impedance.

3. Měření vybraných oběhových funkcí - krevního tlaku a srdeční frekvence (výpočet systolického výdeje a minutového objemu srdečního, reakce krevního tlaku na statickou zátěž)

4. Měření vybraných funkcí dýchacího systému (klidová minutová ventilace, maximální volní ventilace, usilovná vitální kapacita a vteřinová vitální kapacita)

5. EKG (měření pomocí bipolárních končetinových svodů dle Eithovena, základní hodnocení EKG záznamu, vyšetření reaktivity autonomního nervového systému pomocí ortoklinostatického vyšetření)

6. Dynamometrie

7. Zápočet

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html