SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Human Physiology - PFYB095
Title: Fyziologie člověka
Guaranteed by: Fyziologie (51-500200)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:10/0 C+Ex [hours/semester]
Extent per academic year: 10 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: MUDr. Petr Malý, MBA
doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Klára Coufalová, Ph.D.
MUDr. Petr Malý, MBA
doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.
Incompatibility : PFYB079
Interchangeability : PFYB079, PFYB094
Annotation -
Last update: Jiří Krasilov (30.03.2015)
Subject acquaints students with the functions of different organs and systems of human body and their control (including circulatory, respiratory, gastro-intestinal, excretory, endocrine, muscle, nervous and sense systems, as well as metabolism and thermoregulation).
Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D. (17.04.2015)
  • KOHLÍKOVÁ, E., Vybraná témata praktických cvičení z fyziologie člověka. 1. vyd. Praha: Karolinum. 2006. 83 s. ISBN 80-246-0073-0.
  • SILBERNAGEL S., & DESPOPULOS, A. Atlas fyziologie člověka. Praha: Grada, 2008, 435 s. ISBN 80-247-0630-X.
  • ROKYTA, R. Fyziologie: pro bakalářská studia v medicíně, přírodovědných a tělovýchovných oborech. Praha: ISV nakladatelství, 2008, 426 s. ISBN 80-858-6645-5.
  • KITTNAR, O. Lékařská fyziologie. Praha: Grada, 2011, 790 s. ISBN 978-802-4730-684.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (26.06.2019)

Požadavky na zápočet:

  • aktivní účast na praktickém cvičení, adekvátní zpracování protokolů
  • zápočtový test

Požadavky na zkoušku:

  • udělený zápočet
  • ústní zkouška

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (26.06.2019)

Přednášky:

1. Základní fyziologické funkce

2. Srdečně-cévní oběh

3. Dýchání a jeho regulace

4. Metabolické procesy a jejich regulace

5. Svalový systém

6. Nervový systém I.

7. Nervový systém II.

Cvičení:

1. BM, PM, ventilace, kaliperace, TK

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html