SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Stress and its Mechanisms - PFYB089N
Title in English: Stres a jeho mechanismy
Guaranteed by: Fyziologie (51-500200)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 MC [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.
MUDr. Ing. Tomáš Větrovský, Ph.D.
Annotation -
Last update: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (16.05.2019)
Learning outcomes of the course unit The aim of the course is to acquaint students with biomedical aspects of acute and chronic stress. stress response, its functionally metabolic response, as well as the etiopathogenesis of various psychosomatic diseases.
Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D. (01.05.2015)
  • BARTŮŇKOVÁ, S. Stres a jeho mechanismy. Praha: Karolinum, 2010, 137 s. ISBN 978-802-4618-746.
  • SCHREIBER, V. Lidský stres. Praha: Academia, 2000, 106 s. ISBN 80-200-0240-5.
  • SCHREIBER, V. Medicína na přelomu tisíciletí́: historie medicíny v kostce, současný́ stav a kam spěje. Praha: Academia, 2000, 207 s. ISBN 80-200-0822-5.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D. (01.05.2015)
Požadavky na klasifikovaný zápočet:

  • 75% účast na přednáškách
  • prezentace seminární práce

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D. (01.05.2015)
Přednášky:

1. Etymologie a historická pojetí stresu

2. Neuroanatomie

3. Neurochemie

4. Biologické mechanismy

5. Velikonoční pondělí

6. Psychologické pojmy

7. Klinické příznaky a poruchy

Semináře:

1. Stres a jeho využití ve sportu

2. Člověk v extrémních situacích

3. Chronický stres

4. Nezdravý životní styl jako stresor

5. Prezentace seminárních prací

6. Prezentace seminárních prací

7. Zápočty

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html