SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Physiology I - PFYB084
Title: Fyziologie I
Guaranteed by: Fyziologie (51-500200)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019 to 2020
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:12/0 C [hours/semester]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: MUDr. Kamila Čížková
Teacher(s): MUDr. Kamila Čížková
Annotation -
Last update: Jiří Krasilov (06.12.2010)
The subject acquaints with functions of all organ systems of the human body both in the resting and load conditions. Special attention is paid to regulatory processes, methods of the functional examination and the function of neuromuscular system with reference to motor control.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (12.06.2019)
 • KOHLÍKOVÁ, E., Vybraná témata praktických cvičení z fyziologie člověka. Praha: Karolinum. 2006. 83 s. ISBN 80-246-0073-0.
 • SILBERNAGEL S., & DESPOPULOS, A. Atlas fyziologie člověka. Praha: Grada, 2008, 435 s. ISBN 80-247-0630-X.
 • ROKYTA, R. Fyziologie: pro bakalářská studia v medicíně, přírodovědných a tělovýchovných oborech. Praha: ISV nakladatelství, 2008, 426 s. ISBN 80-858-6645-5.
 • KITTNAR, O. Lékařská fyziologie. Praha: Grada, 2011, 790 s. ISBN 978-802-4730-684.
 • MOUREK, J. Fyziologie: učebnice pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada, 2012, 222 s. ISBN 978-802-4739-182.
 • BARTŮŇKOVÁ, S. Fyziologie člověka a tělesných cvičení: učební texty pro studenty Fyzioterapie a studia Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených. Praha: Karolinum, 2006, 285 s. ISBN 80-246-1171-6.
 • BARTŮŇKOVÁ, S. a kol. Fyziologie pohybové zátěže: učební texty pro studenty tělovýchovných oborů. Praha: UK FTVS, 2013, 246 s. ISBN 978-80-87647-06-6.
 • MÁČEK, M., & RADVANSKÝ J. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha: Galén, 2011, 245 s. ISBN 978-80-7262-695-3.
 • HELLER J., & VODIČKA, P. Praktická cvičení z fyziologie tělesné zátěže. Praha: Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-3861-4.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (12.06.2019)
Požadavky na zápočet:

 • test z probrané látky

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (26.06.2019)

Přednášky

 • Úvod do fyziologie. Složení a struktura lidského organismu. Fyziologie buňky. Vnitřní prostředí organismu, homeostáza.
 • Fyziologie krve a jejích složek v klidu i při fyzické zátěži. Fyziologie imunitního systému.
 • Fyziologie kardiovaskulárního systému a jeho funkce v klidových a zátěžových podmínkách. Řízení srdce a oběhu.
 • Fyziologie dýchacího systému. Vnější a vnitřní dýchání v klidu a při zatížení. Reakce na vnější prostředí. Řídící mechanismy. Termoregulace v klidu a při zatížení. Fyziologie vylučování v klidu i při zatížení.
 • Fyziologie trávicího systému, funkce a řízení. Látkový a energetický metabolismus v klidu a při pohybovém zatížení.

Cvičení

 • Praktická cvičení. Jednoduchá diagnostická vyšetření (TK, SF, kaliperace, dynamometrie, spirometrie).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html