SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Human Physiology - PFYB083
Title: Fyziologie člověka
Guaranteed by: Fyziologie (51-500200)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:10/0 C+Ex [hours/semester]
Extent per academic year: 10 [hours]
Capacity: 100 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.
MUDr. Petr Malý, MBA
Teacher(s): PhDr. Klára Coufalová, Ph.D.
MUDr. Petr Malý, MBA
Incompatibility : PFYB079
Interchangeability : PFYB079
Annotation -
Last update: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (16.05.2019)
The subject acquaints students with basic physiological principles, homeostasis theory, functions of various organs and systems of the human body and their control (including circulatory, respiratory, gastrointestinal, excretory, endocrine, muscular, nervous and sensory systems, as well as metabolism and thermoregulation). Increased attention is paid to physiological regulation and neuromuscular system, taking into account child and adolescent organism.
Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D. (16.04.2015)
  • KOHLÍKOVÁ, E., Vybraná témata praktických cvičení z fyziologie člověka. 1. vyd. Praha: Karolinum. 2006. 83 s. ISBN 80-246-0073-0.
  • SILBERNAGEL S., & DESPOPULOS, A. Atlas fyziologie člověka. Praha: Grada, 2008, 435 s. ISBN 80-247-0630-X.
  • ROKYTA, R. Fyziologie: pro bakalářská studia v medicíně, přírodovědných a tělovýchovných oborech. Praha: ISV nakladatelství, 2008, 426 s. ISBN 80-858-6645-5.
  • KITTNAR, O. Lékařská fyziologie. Praha: Grada, 2011, 790 s. ISBN 978-802-4730-684.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (26.06.2019)

Požadavky na zápočet:

  • aktivní účast na praktickém cvičení, adekvátní zpracování protokolů
  • zápočtový test

Požadavky na zkoušku:

  • udělený zápočet
  • ústní zkouška

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (26.06.2019)

Přednášky:

1. Základní fyziologické funkce

2. Srdečně-cévní oběh

3. Dýchání a jeho regulace

4. Metabolické procesy a jejich regulace

5. Svalový systém

6. Nervový systém I.

7. Nervový systém II.

Cvičení:

1. BM, PM, ventilace, kaliperace, TK

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html