SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Principles of Biochemistry - PFYB040
Title in English: Základy biochemie
Guaranteed by: Fyziologie (51-500200)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:6/0 Ex [hours/semester]
Extent per academic year: 6 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.
Incompatibility : PFYB035
Interchangeability : PFYB035
Is incompatible with: PFYB035
Is interchangeable with: PFYB035
Annotation -
Last update: TAJ (18.12.2006)
General, organic and biological chemistry.Acids and bases , carbohydrates , lipids, aminoacids and protein structure and function. Nucleic acids , enzymes and hormones regulations. Metabolism of carbohydrates, lipids and proteins. Vitamins and minerals function.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (20.06.2019)

Jaklová Dytrtová, J., Jakl, M., Šteffl, M.: Základy biochemie. UK FTVS,

2018, s.151. ISBN 978-80- 87647-431-1.

Kodíček, M., Valentová, O., & Hynek, R. (2018). Biochemie: chemický pohled na biologický svět. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.

KOOLMAN, J., & RÖHM, K-H. Barevný atlas biochemie. Praha: Grada, 2012, 498 s. ISBN 978-802-4729-770.

KLOUDA, P. Základy biochemie. Ostrava: Nakladatelství Pavel Klouda, 2005, 144 s. ISBN 80-863-6911-0.

MURRAY, R.K. Harperova ilustrovaná biochemie. Praha: Galén, 2012, 730 s. ISBN 978-807-2629-077.

KODÍČEK, M. Biochemické pojmy: výkladový slovník: elektronická interaktivní verze [online]. Verze 2.0, 2007.

Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2007, 1 CD-ROM [cit. 2015-04-16]. ISBN 978-80-7080-669-2.

http://www.studiumbiochemie.cz/

http://orion.chemi.muni.cz/e_learning/biochemie.htm

Requirements to the exam - Czech
Last update: KOHLIKOVA/FTVS.CUNI.CZ (27.10.2010)
Požadavky na zkoušku:
  • písemný test
  • ústní zkouška

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D. (16.04.2015)
Přednášky:

1. Úvod do biochemie (základní biochemické pojmy)

2. Přírodní látky (tuky, sacharidy, bílkoviny)

3. Biokatalyzátory (vitamíny, hormony, enzymy)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html