SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Principles of Biochemistry - PFYB035
Title in English: Základy biochemie
Guaranteed by: Fyziologie (51-500200)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2018 to 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. RNDr. PhDr. Ing. Jana Jaklová Dytrtová, Ph.D.
Teacher(s): doc. RNDr. PhDr. Ing. Jana Jaklová Dytrtová, Ph.D.
Incompatibility : PFYB040
Interchangeability : PFYB040
Is incompatible with: PFYB040
Is interchangeable with: PFYB040
Annotation -
Last update: KOHLIKOV (14.12.2006)
General, organic and biological chemistry.Acids and bases , carbohydrates , lipids, aminoacids and protein structure and function. Nucleic acids , enzymes and hormones regulations. Metabolism of carbohydrates, lipids and proteins. Vitamins and minerals function.
Literature - Czech
Last update: Hana Kopřivová (10.09.2018)
  • JAKLOVÁ DYTROVÁ, J., JAKL ,M., ŠTEFFL, M. Základy biochemie. UK FTVS, 2018, s. 151. ISBN 978-80-87647-431-1.
  • http://connect.lf1.cuni.cz/
  • http://www.studiumbiochemie.cz/
  • KOOLMAN, J., & RÖHM, K-H. Barevný atlas biochemie. Praha: Grada, 2012, 498 s. ISBN 978-802-4729-770.
  • KLOUDA, P. Základy biochemie. Ostrava: Nakladatelství Pavel Klouda, 2005, 144 s. ISBN 80-863-6911-0.
  • MURRAY, R.K. Harperova ilustrovaná biochemie. Praha: Galén, 2012, 730 s. ISBN 978-807-2629-077.
  • KODÍČEK, M. Biochemické pojmy: výkladový slovník: elektronická interaktivní verze [online]. Verze 2.0, 2007. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2007, 1 CD-ROM [cit. 2015-04-16]. ISBN 978-80-7080-669-2.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D. (16.04.2015)
Požadavky na zkoušku:

  • písemný test
  • ústní zkouška

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (23.05.2019)
Přednášky:

Požadavky ke zkoušce, Obecné principy biochemie, složení živé hmoty, voda

9Sacharidy + Makroergické substráty

Metabolismus cukrů

Aminokyseliny, bílkoviny +Vitamíny, minerální látky

Hormony, Enzymy

Mastné kyseliny, tuky, steroidy

Nukleotidy, nukleové kyseliny + Proteosyntéza

Metabolismus tuků a bílkovin

Krebsův cyklus + Biochemie svalové činnosti a adaptační změny

Test

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html