SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Utilization of findings of developmental kinesiology in the didactic process in sport - PDSK536
Title in English: Využití poznatků vývojové kineziologie v didaktickém procesu ve sportu
Guaranteed by: Sporty v přírodě (51-600400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 1
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (26.04.2018)
Fylogeneze lokomoce obratlovců kolonizujících souš a fylogeneze lokomoce prehumánních a nonhumánních primátů jako východiska pro pochopení pohybového programu lidského ramenního a pánevního pletence a končetin. Vymezení přirozené lidské lokomoce na podkladě obecných principů lokomoce suchozemských tetrapodů. Chůze, běh a plazení jako bazální forma lokomoce pro pletenec pánevní a pro pletenec ramenní – (bez bot, minimalistická obuv, podpatky, běhací pás, terén…). Posturální důsledky lokalizace velkého týlního otvoru u rodu Homo Míra koordinační odlišnosti struktury konkrétního sportovního pohybu od geneticky rozvíjených pohybových vzorů. Pohybové stereotypy arteficiální lidské lokomoce mimo mantinely přirozenosti (cyklistika, mechanický vozík, veslování…). Tvorba, fixace a vyhasínání pohybových stereotypů. Závislost těchto jevů na míře koordinační odlišnosti struktury konkrétního sportovního pohybu od geneticky rozvíjených pohybových vzorů.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (26.04.2018)

Conroy, G. C. (1997). Reconstructing Human Origins. New York: W. W. Norton and Company.

Dawkins, R. (2004). The ancesorꞌs Tale. A Pilgrimage to the Dawn of Life., London: Weidenfeld & Nicolson (Dawkins, R. Příběh předka. Praha: Academia 2008).

Fleagle, J. G. (2013). Primate Adaptation & Evolution. Third edition. San Diego, Valthalm, London: Elsevier.

Flegr, J. (2011). Zamrzlá evoluce aneb je to jinak, pane Darwin. Praha: Nakladatelství Academia, Galileo.

Janda, V., Poláková, Z., & Véle, F. (1966). Funkce hybného systému. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství.

Kračmar, B. (2002). Kineziologická analýza sportovního pohybu. Praha: Triton.

Merletti, R., & Parker, P. A. (2004). Elektromyography, Physiology, Engineering, and Noninvasive Applications. New Jersey: Wiley-Interscience.

Roček, Z. (2002). Historie obratlovců. Evoluce, fylogeneze, systém. Praha: Academia.

Špulák, D., Čmejla, R., Bačáková, R., Krčmar, B., Satrapová, L., & Novotný, P. (2014). Muscle activity detection in electromyograms recorded during periodic movements. Computers in Biology and Medicine. 47, 93-103.

Vančata,V. (2012). Paleoantropologie a evoluční antropologie. Praha: Nakladatelství PedF UK v Praze.

Vojta, V., & Peters, A. (2010). Vojtův princip; Svalové souhry v reflexní lokomoci a motorické ontogenezi, překlad 3., zcela přepracovaného vydání. 3. Edition. Praha: Grada.

Janda, V., Poláková, Z., & Véle, F. (1966). Funkce hybného systému. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství.

Kolář, P. et al. (2010). Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén.

Leakey, M. G., Spoor, F., Dean, M. Ch., Feibel, C. S., Antón, S. C., Kiarie, Ch., & Leakey, L. N. (2012). New fossils from Koobi Fora in northern Kenya confirm taxonomic diversity in early Homo. Nature, 488, 201-204.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html