SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Fundamentals of Prognosticating in Sport - PDSK066
Title: Základy prognózování ve sportu
Guaranteed by: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 1
E-Credits: 0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (26.04.2018)
Základní prognostické pojmy. Prognostika v oblasti sportu. Teoretické a metodologické základy prognózování ve sportu. Metody prognózování ve sportu. Praktická řešení - příklady prognóz výkonů. Dlouhodobé prognózy individuální sportovní výkonnosti. Dynamika vývoje výkonů jedince, skupiny. Praktická řešení - příklady individuálních prognóz výkonů. Komplexní prognóza. Problémy současné prognostiky ve sportu. Globální pohled na budoucnost pohybové aktivity člověka.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (26.04.2018)

TILINGER, P. (2004). Prognózování vývoje výkonnosti ve sportu. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, 167 s.

TILINGER, P., KOVÁŘ, K. a SUCHÝ, J. (2005). Prognose männlicher leichtathletischer Leistungen für die Olympischen Spiele 2008 in Peking. Leistungssport, Vol. 35, No 4, pp. 39-43.

TILINGER, P., KOVÁŘ, K. a HLAVATÁ, P. (2005). A study on the dynamic progress of performances of prominent world-class athletes in selected track-and-field events. Kinesiology (Zagreb), .37 (1), 92-98.

TILINGER, P. (2013). Comparison of athletics records of intellectually disabled persons with records of intact athletes. Acta Univ. Carolinae Kinathropologica. 49 (3), 52-64.

TUREK, M. (1996). Prognozóvanie v športe. Prešov : Pedagogická fakulta v Prešově, UPJŠ v Košicích, 105 s.

TUREK, M. a RUŽBARSKÝ, P. (2001). Športová prognóza v praxi. Prešov : Pedagogická fakulta Prešovské Univerzity v Prešově. 83 s.

TILINGER, P. (2008). Prognózování - významná součást řízení sportovního tréninku. In J. Dovalil a M. Chalupová, (eds.) Současný sportovní trénink. Praha: Olympia, s.307-309.

TILINGER, P. (2014). Specifika sportovního tréninku intelektově postižených sportovců. In. Flemr, L. - Němec, J. - Novotný, O. (Eds.) Pohybové aktivity ve vědě a praxi. Praha: Karolinum, s. 519 - 527.

TILINGER, P. - PERIČ, T. (2014). Analýza vývoje sportovní výkonnosti na OH. In Dovalil, J. (eds.) Sborník z konference Českého olympijského výboru 120 let olympijského hnutí. Praha: Český olympijský výbor.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html