SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Influencing the Muscle Imbalance - PDSK027
Title: Svalová nerovnováha a její ovlivňování
Guaranteed by: Department of Adapted Physical Education and Sport Medicine (51-300300)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 1
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc.
Annotation - Czech
Last update: MUDr. Simona Majorová (22.05.2019)
Svalová nerovnováha v primární a sekundární prevenci. Diagnostika pohybového systému. Metodické postupy odstraňování svalové nerovnováhy pro jednotlivé oblasti těla. Základní pravidla protahování a posilování. Využití v kompenzačním procesu výkonnostního sportu
Literature - Czech
Last update: MUDr. Simona Majorová (22.05.2019)

Hošková,B. Nováková,P. Cvičení pro správné držení těla. Studia Kinanthropoligica,

Hošková, B. a kol. (2012). Vademcum ZTV (druhy oslabení). Praha: Karolinum

Levitová, A., Hošková,B. (2016). Zdravotně kompenzační cvičení. Praha: Grada.

Hošková, B., Sobotková, I. (2017). Kvalita pohybu jako základní aspekt kompenzačních cvičení. Telesná výchova a šport: 27(4), Metodická příloha, I.-VII.

(Zahraniční zdroje dle vlastního výběru)

Requirements to the exam - Czech
Last update: MUDr. Simona Majorová (21.05.2019)
Požadavky k získání kreditu

Účast na stanovených konzultacích a ve výuce

Zpracování písemné práce na zadané téma

Vytvoření kompenzačního programu na zadané téma

Syllabus - Czech
Last update: MUDr. Simona Majorová (21.05.2019)
Tématické okruhy

Kompenzace svalové nerovnováhy

Pravidla uvolňování, protahování posilování

Metodické postupy odstraňování svalové nerovnováhy v jednotlivých oblastech těla

Aplikace v různých druzích sportu

Modifikace pro oblast osob se specifickými požadavky

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html