SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Movement Programs for the Health Impaired and for People with Special Needs - PDSK026
Title: Pohybové programy pro zdravotně oslabené a se specifickými potřebami
Guaranteed by: Department of Adapted Physical Education and Sport Medicine (51-300300)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 1
E-Credits: 0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (26.04.2018)
Specifika pohybových programů pro zdravotně oslabené (a osoby se specifickými potřebami). Druhy oslabení, individuální a skupinové pohybové intervence. Aplikace prostředků zdravotní tělesné výchovy a některých dalších moderních cvičebních metod.
Literature - Czech
Last update: MUDr. Simona Majorová (22.05.2019)

Levitová, A., Hošková, B. (2015). Zdravotně-kompenzační cvičení. Praha: Grada.

Hošková, B., Majorová, S., Nováková, P. (2015). Masáž a regenerace ve sportu. Praha: Karolinum.

Hošková, B. a kol. (2012). Vademcum ZTV (druhy oslabení). Praha: Karolinum.

Sobotková, I., Hošková, B. (2016). Vliv aplikovaných pohybových programů na pohybový systém osob po amputaci dolní končetiny (abstrakt). In Suchý, J. a kol. (Eds.), Scientia Movens 2016: Sborník příspěvků z mezinárodní studentské vědecké konference konané dne 15. března 2016 (s. 57 - 58). Praha: Karlova Univerzita.

Vetkasov, A., Hošková, B., Sobotková, I. (2014). Objektivizace významu dechových cvičení u osob s poraněním míchy. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 21(2), 68-72.

Výběr zahraničních zdrojů dle specifikace oslabení (postižení)

Requirements to the exam - Czech
Last update: MUDr. Simona Majorová (21.05.2019)
Podmínky k získání kreditu

Kreditní písemná práce na zadané téma

Tělovýchovný program na zadané téma

Účast na zadaných cvičebních jednotkách

Syllabus - Czech
Last update: MUDr. Simona Majorová (21.05.2019)
Teorie a cvičení
(podle tématu práce)

Svalová nerovnováha

Pohybový systém

Ortopedická oslabení

Seniorský věk

Neuropsychická oslabení

Kardiovaskulární oslabení

Respirační oslabení

Neuropsychická oslabení

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html