SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Human Biology - PDSB009
Title: Biologie člověka
Guaranteed by: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 1
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.
doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (25.04.2018)
Předmět je určen absolventům technického typu škol, kteří neprošli vzdělávacím kurikulem biologicky zaměřených předmětů přírodovědeckých a lékařských fakult. Biologický panel: Úvod do obecné biologie. Molekulové základy cytologie. Stavba a funkce prokaryotní a eukaryotní buňky. Buňka jako otevřený termodynamický systém. Organizace genetické paměti. Buněčný cyklus. Úvod do genetiky. Genová vazba. Genové interakce, Dědičnost a pohlaví. Imunogenetika. Genetika populací. Metageneze. Karcinogeneze. Teratogeneze. Genetická prognóza. Obecná ekologie. Fylogeneze motoriky člověka. Morfologický panel: Úvod do anatomie, histologie a embryologie. Tkáně. Pojiva – vazivová, chrupavčitá, kostní, svalová, nervová tkáň – histofyziologie, možnosti regenerace. Obecná osteologie, vývoj a růst kostí. Obecná arthrologie, myologie. Kostra, klouby a svaly horní končetiny. Kostra, klouby a svaly dolní končetiny. Páteř, spojení na páteři. Svaly hlavy, krku a hrudníku. Svaly zad, břicha a pánve. Lebka. Trávicí ústrojí. Dýchací ústrojí. Oběhové ústrojí. Mízní soustava. Orgány močopohlavního ústrojí. Žlázy s vnitřní sekrecí. Nervový systém. Funkční systémy CNS – nervové dráhy, řízení pohybu. Smyslové orgány. Kůže a kožní orgány Fyziologický panel: Úvod do fyziologie, fyziologie buňky. Elektrické děje na buněčné membráně. Fyziologie svalové činnosti. Tělesné tekutiny. Krev a krevní plasma. Erytrocyty. Krevní destičky, srážení krve. Leukocyty, imunitní systém. Srdce jako čerpadlo. Elektrické projevy srdeční činnosti. Hemodynamika, krevní tlak. Mikrocirkulace. Úprava krevního oběhu v orgánech. Fyziologie dýchání. Fyziologie vylučování. Nefron, tubulární procesy. Vývodní cesty močové. Acidobazická rovnováha. Přehled funkcí trávicí soustavy, ústní dutina a jícen, Žaludek, duodenum, pankreas, funkce jater. Tenké a tlusté střevo, vstřebávání vody a živin Metabolismus, zásady správné výživy. Termoregulace, Endokrinologie:Přehled struktury a funkce periferního a centrálního nervového systému (CNS). Mícha, míšní dráhy a reflexy, mozkový kmen. Mozeček a bazální ganglia, řízení motoriky. Mozková kůra, asociační oblasti mozku, učení a paměť. Fyziologie smyslových orgánů: zrak, sluch, čich, chuť.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (25.04.2018)

Silbernagl, S.; Despopoulos, A.: Atlas fyziologie člověka. Praha, Grada 2001

Kittnar, O.: Fyziologická regulace ve schématech. Praha, Grada 2000

Dylevský, I.: Anatomie a fyziologie člověka, Epava 2008

Guyton A: Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, Elsevier 2016

Vymětalová, V.: Biologie pro biomedicíncké inženýrství. I. díl, FBMI 2008

Dylevský, I.: Obecná kineziologie, Grada 2007

Dylevský, I.: Speciální kineziologie, Grada 2008

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html