SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Fundamentals of Biocybernetics - PDSB008
Title: Základy biokybernetiky
Guaranteed by: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 1
E-Credits: 0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: prof. Ing. Stanislav Otáhal, CSc.
doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (25.04.2018)
Vhodné především pro VŠ absolventy biologického a medicínského zaměření. • Definice systému a jeho bloková interpretace • Vztahy systém, podsystém, vstup-výstup, přenos, grafická interpretace; • Systémový přístup v biomedicíně, problém identifikace systému na biologickém objektu • Principy simulace a modelování • Model – reálný objekt, problém interpretace • Základy měření a zpracování biosignálů • Praktický nácvik v Hodgkin-Huxley modelu
Literature - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (25.04.2018)

Bronzino J.D. The Biomedical Engineering Handbook. 3rd edition. Boca Raton: CRC Press, 2006. ISBN 0-8493-2124-7.

Grosman, Z., Tesaříková, E. Základy biomatematiky a biokybernetiky. Skriptum, Olomouc, 1996

Eck V.; Razím M. Biokybernetika. 1. Vyd. Praha: ČVUT, 1996. ISBN 80-01-01445-2.

Holčík J., Fojt O. Modelování biologických systémů (Vybrané kapitoly). Brno: VUT, 2001. ISBN 80-214-2023-5.

Svatoš J. Biologické signály I. Geneze, zpracování a analýza. 2.vyd. Praha: ČVUT, 1998. ISBN 80-01-01822-9.

Latash, M. - Neurophysiological basis of movement, Human Kinetics, 2008

Latash, M. - Synergy, Oxford University Press, 2008

Latash, M. - Fundamentals of Motor Control, Elsevier, 2012

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html