SubjectsSubjects(version: 875)
Course, academic year 2020/2021
  
Applied Nutrition - PBML021
Title: Aplikovaná výživa
Guaranteed by: Biomedicínská laboratoř (51-500500)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Klára Coufalová, Ph.D.
Interchangeability : PBML021K
Z//Is interchangeable with: PBML021K
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (14.05.2019)
The subject deals with nutrition of various population groups, especially with rational nutrition, sports nutrition, nutrition in childhood, pregnancy and old age and clinical nutrition.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (01.06.2020)

Cílem předmětu je seznámit studenty s výživou různých skupin populace a to především racionální výživou, sportovní výživou, výživou v dětství, těhotenství a stáří a klinickou výživou.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (14.05.2019)

KUNOVÁ, V. Zdravá výživa. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada, 2011, 140 s. Zdraví & životní styl. ISBN 978-80-247-3433-0.

KOMPRDA, T. Výživou ke zdraví. Velké Bílovice: TeMi, 2009, 112 s. ISBN 978-80-87156-41-4.

KASPER, H. Výživa v medicíně a dietetika. Praha: Grada, 2015, 592 s. ISBN 978-80-247-4533-6.

SVAČINA, Š., MÜLLEROVÁ, D., BRETŠNAJDROVÁ A., Dietologie pro lékaře, farmaceuty, zdravotní sestry a nutriční terapeuty. 2., upr. vyd. Praha: Triton, 2013, 341 s. Lékařské repetitorium, sv. č. 8. ISBN 978-80-7387-699-9.

MAUGHAN, R., J., BURKE, L. Výživa ve sportu: příručka pro sportovní medicínu. 1. české vyd. Praha: Galén, c2006, 311 s. ISBN 80-7262-318-4.

VILIKUS, Z., MACH, I., BRANDEJSKÝ, P,, Výživa sportovců a sportovní výkon. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2012, 177 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-2064-0.

KUDLOVÁ, E. Hygiena výživy a nutriční epidemiologie. Praha: Karolinum, 2009. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-1735-0.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (21.06.2019)

písemný test

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (21.06.2019)

Témata přednášek:

1. Úvod do problematiky, základní terminologie

2. Zásady racionální výživy

3. Sportovní výživa - makronutrienty ve sportu

4. Sportovní výživa - mikronutrienty ve sportu

5. Pitný režim ve sportu

6. Energetický metabolismus

7. Sportovní suplementace

8. Výživa v dětství

9. Výživa v těhotenství a období laktace

10. Výživa seniorů

11. Diagnostika v dietologii

12. Klinická výživa

13. Zásady sestavování jídelníčků

14. Alternativní výživa

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html