SubjectsSubjects(version: 875)
Course, academic year 2020/2021
  
Biological base of sport and movement Activities - PBML020
Title: Biologický základ sportu a pohybových aktivit
Guaranteed by: Biomedicínská laboratoř (51-500500)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. MUDr. Jan Heller, CSc.
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (14.05.2019)
Students are acquainted with basic knowledge of biomechanics, kinesiology, physiology and motorics and principles of laboratory and field research methods used in the evaluation and assessment of the intensity of sports performances and physical activities and objectification of their influence on the human body.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (12.06.2020)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními poznatky biomechaniky, kineziologie, fyziologie a motoriky, s principy

laboratorních a terénních výzkumných metod a jejich využití při pohybových aktivitách.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (14.05.2019)
Povinná:
HELLER, J. Funkční zátěžová diagnostika ve sportu. Praha: Karolinum, 2018. 307 s. ISBN 978-80-246-3359-6.

Bartůňková, S., HELLER, J., KOHLÍKOVÁ, E. a kol. Fyziologie pohybové zátěže. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2013. 223 s. ISBN 978-80-87647-06-6.

Heller, J., VODIČKA, P. Praktická cvičení z fyziologie tělesné zátěže. Praha: UK, 2018. 115 s. ISBN 978-80-246-3861-4.

KOHLÍKOVÁ, E. Vybraná témata praktických cvičení z fyziologie člověka. Praha: UK, 2000. 116 s. ISBN 80-246-0073-0.

Doporučená:
HELLER, J. Laboratory Manual for Human and Exercise Physiology. Prague: Charles University in Prague, The Karolinum Press, 2010. 186 s. ISBN 80-246-0926-6.

MÁČEK, M., RADVANSKÝ, J. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha: Galén, 2011. 245 s. ISBN 978-80-7262-695-3.

MacDougalL, J. D. et al. Physiological testing of the high performance athlete. Champaign: Human Kinetics, 1991. 432 s. ISBN 0-87322-300-4.

Reilly, T. et al. Physiology of Sports. London: E & FN Spon., 1990. 495 s. ISBN 0-419-13590-1.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (21.06.2019)

80 % účast na výuce

seminární práce

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (21.06.2019)

Přednášky:

1. Úvod do předmětu

2. Zdravotní význam pohybu pro lidský organismus,

3. Zdravotní význam pohybu dle ontogenetických období

4. Problematika pohybových aktivit u zdravotně oslabených osob

5. Reakce a adaptace lidského organismu na zatížení

6. Objektivizační metody pro hodnocení zdravotního přínosu pohybových aktivit

7. Lékařské vyšetřování ve sportu, tělovýchovně lékařské prohlídky

8. Zdravotní zajištění v tělovýchově a sportu

9. Rizika pohybových aktivit, úrazová zábrana

10. Bioenergetika pohybových aktivit

11. Diagnostika komponent tělesné zdatnosti a tělesné výkonnosti

12. Principy laboratorních a terénních zátěžových testů

13. Zátěžová diagnostika - využití v různých sportovních odvětvích

14. Zátěžová diagnostika u osob se specifickými potřebami

Praktická cvičení:

1. Energetická bilance - metody stanovení příjmu a výdeje energie

2. Dynamometrická vyšetření

3. Stanovení a hodnocení tělesného složení

4. Aerobní zátěžové testy (spiroergometrie na bicyklovém ergometru a na běhacím koberci)

5. Anaerobní zátěžové testy (Boscův test)

6. Anaerobní zátěžové testy (Wingate test, F-v test)

7. Závěrečný seminář, zápočty

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html