SubjectsSubjects(version: 875)
Course, academic year 2020/2021
  
Nutrition - PBML015
Title: Výživa
Guaranteed by: Biomedicínská laboratoř (51-500500)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D.
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (14.05.2019)
The course is focused not only on the basic terminology of dietology, but also on macronutrients (carbohydrates, proteins, lipids) and micronutrients (vitamins, minerals, water). Students are familiar with the general with a view to rational diet, basic diagnostic methods used in dietology and nutrition advice, rules and recommendations.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (01.06.2020)

Cílem předmětu je seznámit studenty především se základy výživy a dietologie, diagnostickými metodami a postupy v dietologii a základy sportovní výživy.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (14.05.2019)

CLARKOVÁ, N. Sportovní výživa. Praha: Grada Publishing, 2014, 392 s.

KUNOVÁ, V. Zdravá výživa. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada, 2011, 140 s. Zdraví & životní styl. ISBN 978-80-247-3433-0.

SVAČINA, Š., MÜLLEROVÁ, D., BRETŠNAJDROVÁ A., Dietologie pro lékaře, farmaceuty, zdravotní sestry a nutriční terapeuty. 2., upr. vyd. Praha: Triton, 2013, 341 s. Lékařské repetitorium, sv. č. 8. ISBN 978-80-7387-699-9.

MAUGHAN, R., J., BURKE, L. Výživa ve sportu: příručka pro sportovní medicínu. 1. české vyd. Praha: Galén, c2006, 311 s. ISBN 80-7262-318-4.

VILIKUS, Z., MACH, I., BRANDEJSKÝ, P,, Výživa sportovců a sportovní výkon. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2012, 177 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-2064-0.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (21.06.2019)

písemný test

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (21.06.2019)

Témata přednášek:

1. Úvod do problematiky předmětu

2. Definice základních pojmů z oblasti výživy

3. Diagnostické metody v dietologii (vzorce, rovnice, databáze, PC zpracování)

4. Metody pro analýtu tělesného složení + praktická ukázka

5. Energetický metabolismus

6. Výživová pyramida

7. Složky stravy

8. Makroživiny (sacharidy, lipidy, proteiny)

9. Mikroživiny (vitamíny, minerály, voda)

10. Výživová doporučení pro specifické skupiny populace

11. Úvod do potravinářství

12. Světové kuchyně

13. Alternativní výživa

14. Sportovní výživa (specifika sportovní výživy, pitný režim, výživové doplňky, doporučení)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html