SubjectsSubjects(version: 875)
Course, academic year 2020/2021
  
Nutrition and dietology - PBML012N
Title: Výživa a dietologie
Guaranteed by: Biomedicínská laboratoř (51-500500)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 MC [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Klára Coufalová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Klára Coufalová, Ph.D.
Interchangeability : PBML012NK
Z//Is interchangeable with: PBML012NK
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (14.05.2019)
Learning outcomes of the course unit The subject deals mainly with the basics of nutrition and dietology, diagnostic methods and procedures in dietology and basics sports nutrition.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (01.06.2020)

Cílem předmětu je seznámit studenty především se základy výživy a dietologie, diagnostickými metodami a postupy v dietologii a základy sportovní výživy.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (14.05.2019)

KUNOVÁ, V. Zdravá výživa. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada, 2011, 140 s. Zdraví & životní styl. ISBN 978-80-247-3433-0.

KOMPRDA, T. Výživou ke zdraví. Velké Bílovice: TeMi, 2009, 112 s. ISBN 978-80-87156-41-4.

KASPER, H. Výživa v medicíně a dietetika. Praha: Grada, 2015, 592 s. ISBN 978-80-247-4533-6.

SVAČINA, Š., MÜLLEROVÁ, D., BRETŠNAJDROVÁ A., Dietologie pro lékaře, farmaceuty, zdravotní sestry a nutriční terapeuty. 2., upr. vyd. Praha: Triton, 2013, 341 s. Lékařské repetitorium, sv. č. 8. ISBN 978-80-7387-699-9.

MAUGHAN, R., J., BURKE, L. Výživa ve sportu: příručka pro sportovní medicínu. 1. české vyd. Praha: Galén, c2006, 311 s. ISBN 80-7262-318-4.

VILIKUS, Z., MACH, I., BRANDEJSKÝ, P,, Výživa sportovců a sportovní výkon. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2012, 177 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-2064-0.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (21.06.2019)

písemný test

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (21.06.2019)

Témata přednášek:

1. Úvod do problematiky, racionální výživa

2. Sacharidy

3. Tuky

4. Bílkoviny

5. Vitamíny, minerály a stopové prvky

6. Pitný režim

7. Energetický metabolismus

8. Diagnostické metody v dietologii

9. Metody analýzy tělesného složení

10. Základy sportovní výživy

11. Doplňky stravy

12. Potravinové databáze a kalorické tabulky

13. Výživa specifických skupin populace

14. Alternativní výživové styly

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html