SubjectsSubjects(version: 875)
Course, academic year 2020/2021
  
Clinical Nutrition - PBML004
Title: Klinická výživa
Guaranteed by: Biomedicínská laboratoř (51-500500)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2014 to 2020
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: 25 / unknown (25)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Explanation: Fyzioterapie, 2. r. nmgr.
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D.
Comes under: Fyzioterapie nav. 1.r. volit.
Fyzioterapie nav. 2.r. pv
Fyzioterapie nav. 2.r. volit.
Management navaz. 1.r. volit.
Management navaz. 2.r. vol.
TVS prez.nav. Mgr. jednoobor 1.r. volit.
TVS prez.nav. Mgr. jednoobor 2.r. vol.
TVS prez.nav. Mgr. jednoobor 3.r. V
TVS VT NAV. prez. 1.r. vol.
TVS VT NAV. prez. 2.r. v
TVS Z NAV. prez. 2.r. vol.
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (14.05.2019)
The content of the course is to repeat the basic terminology of dietology, information about macronutrients - carbohydrates, fats and proteins and micronutrients - minerals and vitamins, drinking regimen rules, essential diagnostic methods used in dietology. The content of the first part of the course is mainly familiar with the basic rules sports nutrition, familiar with some differences from the nutrition of the general population. Students are familiar with the rules compiling menus, choosing foods and drinking regime rules based on exercise load. They are administered information on nutritional supplements and supplements. The second part of the course is focused on specific clinical problems nutrition. Students are acquainted with the principles of nutrition in different groups of the population, the applicability of diagnostic methods in diabetology and subsequently with the possibilities of nutritional intervention in selected diseases.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (12.06.2020)

Cílem předmětu je zopakování základní terminologie a seznámení s nutričními specifiky u jednotlivých skupin populace a u vybraných klinických onemocnění.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (12.06.2019)

Clark, N. (2013). Nancy Clark's sports nutrition guidebook. Champaign: Human Kinetics.

Clarková, N. (2014). Sportovní výživa. Praha: Grada.

Maughan, R. J. (2008). Nutrition in sport. Oxford: Blackwell Science.

Maugham, R. J., & Burke, L. M. (2006). Výživa ve sportu příručka pro sportovní medicínu. Praha: Galén.

McArdle, W. D., Katch, F. I., & Katch, V. L. (2010). Exercise physiology: nutrition, energy, and human performance. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.

Sharma, S. a kol. (2018). Klinická výživa a dietologie v kostce. Praha: Grada.

Svačina, Š., Müllerová, D., & Bretšnajdrová, A. (2013). Dietologie pro lékaře, farmaceuty, zdravotní sestry a nutriční terapeuty. Praha: Triton.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (21.06.2019)

Požadavky na zápočet:

účast na výuce

zápočtový test

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (21.06.2019)

Přednášky:

1. Úvod do problematiky předmětu (zopakování základních pojmů - složky stravy, výživová pyramida)

2. - 3. Diagnostické metody v dietologii (vzorce, rovnice, dotazníky, PC zpracování, metody pro analýzu tělesného složení + praktická ukázka)

4. - 5. Světové kuchyně, Alternativní výživa

6. Pojem sportovní výživa a její dělení

7. Specifika sportovní výživy s ohledem na různé druhy sportů

8. Sacharidová superkompenzace

9. Volba vhodných potravin v závislosti na pohybovém zatížení

10. Pitný režim ve sportu

11. Výživové doplňky a další zajímavosti

12. Specifika výživy v dětství a geriatrii

13. Specifika výživy v těhotenství a období laktace

14. Specifika výživy především u vybraných onemocnění

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html