SubjectsSubjects(version: 875)
Course, academic year 2020/2021
  
Nutrition - PBML003TSA
Title: Výživa
Guaranteed by: Biomedicínská laboratoř (51-500500)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/0 C [hours/semester]
Extent per academic year: 6 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Explanation: Pouze pro Trenérskou školu!!!
Note: you can enroll for the course repeatedly
Guarantor: PhDr. Klára Coufalová, Ph.D.
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jiří Kolář (12.09.2017)
Náplní předmětu je především seznámení se základními pravidly sportovní výživy, obeznámení s některými odlišnostmi od výživy běžné populace. Studenti jsou seznámeni s pravidly sestavování jídelníčků, volbou potravin a pravidly pitného režimu v závislosti na pohybovém zatížení. Jsou podávány informace týkající se výživových doplňků a suplementů. Studenti jsou seznámeni s využitelností diagnostických metod v diabetologii.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Jiří Kolář (12.09.2017)

1. Výživa a potraviny; Diabetologie, Metabolismus, Endokrinologie

2. CLARKOVÁ, N. Sportovní výživa. Praha: Grada Publishing, 2000, 266 s.

3. DLOUHÁ, R. Výživa - přehled základní problematiky. Praha: Karolinum, 1998, 215 s.

4. FOŘT, P. Výživa nejen pro kulturisty. Pardubice: Svět kulturistiky, 1. vydání, 1996, 253 s.

5. MAUGHAN,RJ., BURKE, L.Výživa ve sportu - příručka pro sportovní medicínu. Praha: Galén, 2006, 311 s.

6. MAUGHAN, RJ. (ed). Nutrition in sport. Blackwell science, 2000, 680 pp.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jiří Kolář (12.09.2017)

Přednášky:

1. Úvod do problematiky předmětu

2. Krátké a obecné zopakování se základními pojmy z oblasti výživy

3. Pojem sportovní výživa a její dělení

4. Specifika sportovní výživy s ohledem na různé druhy sportů

5. Sacharidová superkompenzace

6. Volba vhodných potravin v závislosti na pohybovém zatížení

7. Pitný režim ve sportu

8. Výživové doplňky

9. Metody stanovení tělesného složení

Požadavky na zápočet:

zápočtový test

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html