SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Athletic conditioning - course - PATL653
Title: Athletic conditioning - summer course
Guaranteed by: Atletika (51-600100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:5/0 C [days/semester]
Extent per academic year: 5 [days]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
Comes under: TVSC prez. bc. jednoobor 1.r. pv
Annotation - Czech
Last update: PUCHMERTLOVA/FTVS.CUNI.CZ (06.01.2011)
Kurz je určen studentům TVS, kteří mají zájem o řízené zdokonalování v atletice. Kurz představuje týdenní tréninkový mikrocyklus, ve kterém jsou studenti rozvíjeny všeobecné kondiční předpoklady a zdokonalovány atletické dovednosti nutné pro plnění praktických zápočtů z atletiky I a II .V kurzu probíhá praktikum k testování úrovně pohybových schopností a úrovně pohybových dovedností.
Aim of the course
Last update: PUCHMERTLOVA/FTVS.CUNI.CZ (06.01.2011)

The course is intended for students who are interested in guided athletic training. During one week training microcycle the students will develop their level of fitness and improve their athletic abilities needed to fulfil the practical credit requirements of Athletics I and II. Students will also practice the testing of motor capacities.

Literature -
Last update: PUCHMERTLOVA/FTVS.CUNI.CZ (06.01.2011)

CARR, G. A. Fundamentals of Track and Field. 2nd ed.. Champaign : Human Kinetics, 1999. ISBN 0-7360-0008-9. 285 p.

SHEPHERD, J. The Compete Guide to Sports Traning. London : A&C Black, 2006. ISBN- 10 0 713678356. 224 p.

MĚKOTA, K., aj. UNIFITTEST (6-60) Příručka pro manuální a počítačové hodnocení základní motorické výkonnosti a vybraných charakteristik tělesné stavby mládeže a dospělých v České republice[manual]. Praha: Univerzita Karlova, 2002. ISBN 80-86317-18-8. 65 p.

Requirements to the exam -
Last update: PUCHMERTLOVA/FTVS.CUNI.CZ (06.01.2011)

Credit requirements:

Technique assesment (video)

Testing (Unifit test)

100% attendance

Syllabus -
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (26.03.2013)

Practicals:

Conditioning for Track and Field disciplines

Training of technique in the field events

Speed development

Strength development

Endurance development

Recovery and prevention of injury,

Seminars:

Technique Assesment

Testing of motor capacity

Kids athletics

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html