SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Special practice II - Coaching - Athletics - PATL144K
Title: Odborná praxe II - trenérství - atletika /TR/
Guaranteed by: Atletika (51-600100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/semester]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (22.02.2019)
Odborná praxe studentů v atletických oddílech je jednou z forem vzdělávání atletických trenérů. Cílem této přípravy je upevňování vědomostí a dovedností studentů, osvojených předchozím studiem a získávání nových vědomostí, dovedností a zkušeností přímo od atletických trenérů. Studenti působí jako praktikující trenéři pod dohledem zkušených trenérů z praxe.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (22.02.2019)

TILINGER, P. a kol. Průvodce pedagogickými praxemi v tělesné výchově a sportu : učební texty Univerzity Karlovy v Praze. Praha : Karolinum, 2006. 104 s. ISBN 80-246-1241-0.

VINDUŠKOVÁ, J. (editor) aj. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2003. 284 s. ISBN 80-7033-770-2.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (22.02.2019)

Obsah výuky:

1. Úvodní seminář před nástupem studentů na praxi (konzultace s garantem praxe)

2. - 10. Hospitace, pedagogické výstupy (přípravy na vedení a vedení tréninku, cvičebních hodin, odborná konzultační činnost apod.), rozbory pedagogických pokusů studenta s fakultním trenérem)

11. Seminář s průběžnou kontrolou aktivit praktikujících studentů (konzultace s garantem praxe)

12. - 20. Pedagogické výstupy (přípravy na vedení a vedení tréninku, cvičebních hodin, odborná konzultační činnost apod.), rozbory pedagogických pokusů studenta s fakultním trenérem)

21. Seminář s průběžnou kontrolou aktivit praktikujících studentů (konzultace s garantem praxe)

22. - 29. Pedagogické výstupy (přípravy na vedení a vedení tréninku, cvičebních hodin, odborná konzultační činnost apod.), rozbory pedagogických pokusů studenta s fakultním trenérem)

30. Závěrečný seminář, vyhodnocení práce, zápočet (konzultace s garantem)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html