SubjectsSubjects(version: 908)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Research in Sport Specialization - Athletics - PATL142N
Title: Výzkum ve sportovní specializaci - atletika
Guaranteed by: Department of Athletics and Outdoor Sports (51-300500)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (7)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Explanation: výuka od 2.11.2020
Additional information: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adfa025ecdcbf447f87d80bff2ab2409e%40thread.tacv2/conversations?groupId=9cb93857-1146-47f1-9d37-f3cf73a373ae&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2
Note: prefer medical statement
enabled for web enrollment
Guarantor: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
Teacher(s): RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D.
Mgr. Jan Feher
Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.
PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
Incompatibility : PATL142NK
Interchangeability : PATL142NK
Is interchangeable with: PATL142NK, PSPH414N
Annotation - Czech
Last update: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. (03.11.2020)
Předmět je povinně volitelný pro studenty učitelství TV pro střední školy pokud zvolí specializaci trenérství v atletice. Student získá vhled do metodologie výzkumu atletických výkonů a atletického tréninku. Seznámí s problematikou získávání a zpracování vědeckých informací. Seznámí se s diagnostikou některých parametrů trénovanosti, s metodami analýzy pohybu, prohloubí si poznatky a dovednosti k používání záznamové a výpočetní techniky.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Dominika Krupková (09.01.2020)

VINDUŠKOVÁ, J., CHRUDIMSKÝ, J. (editoři) Pohybové aktivity jako prostředek ovlivňování člověka. Sborník příspěvků z vědecké konference 20. 11. 2003 Praha. Praha : Falon, 2003. 370 s. ISBN 80-86317-28-5

HENDL, J., REMR, J. Metody výzkumu a evaluace. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1192-1

MEŠKO, D., KATUŠČÁK, D., FINDRA, J. a kol. Alademická příručka. Překl. Krčmová Marie. Martin: Osveta, 2006. ISBN 80-8063-219-7

IAAF New Studies in Athletics. Applied Research, Coaching, Development, Documentation

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Dominika Krupková (09.01.2020)

Seminární práce, prezence

Syllabus - Czech
Last update: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. (03.11.2020)

02.11.2020 Výzkumná činnost v atletice. Základní přístupy. Zadání seminární práce. Vindušková

09.11.2020 Biomechanická šetření v atletice Feher

16.11.2020 Laboratorní testování sprinterů Kaplan

23.11.2020 Výzkumy postojů v atletice Kaplan

30.11.2020 Současné trendy výzkumu v atletice Hojka

07.12.2020 Diagnostika silových schopností Jebavý

14.12.2020 Biochemická měření v atletice Červinka

21.12.2020 Vývoj výkonnosti v atletice Vindušková

04.01.2020 Prezentace seminárních prací Vindušková

11.01.2021 HAM organizace nebo závodění

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html