SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Sport Specialization 3 - Athletics (walking) - PATL140N
Title: Sportovní specializace 3 – atletika (chůze)
Guaranteed by: Atletika (51-600100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (10.12.2018)
Předmět je povinně volitelný pro studenty programu Učitelství tělesné výchovy pro střední školy, pokud zvolí specializaci trenérství - atletika. Předmět zahrnuje problematiku struktury výkonů v disciplínách sportovní chůze, obsahu a struktury tréninku chodců, studenti si zdokonalují techniku sportovní chůze, získávají vědomosti a dovednosti trenéra chodců.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (10.12.2018)

RYBA, J. a kol. Atletické víceboje. 1. vyd. Edice Atletika. Praha: Olympia, 2002. 179 s. ISBN 80-7033-584-X VINDUŠKOVÁ, J. (editor) aj. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha: Olympia, 2003. VINDUSKOVA, J. Repetitorium - specializace atletika. El. Učební text. Praha: Trenérský institut (ESF), 2007. 36 s.

THOMPSON, P. (Ed.) at al. Run!Jump!Throw! The Official IAAF Guide to Teaching Athletics.Lincolnshire: IAAF, 2009.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Jan Feher (28.10.2019)

Požadavky ke zkoušce budou upřesněny v programu výuky. Program výuku je vyvěšován fyzicky na nástěnce na katedře atletiky (Blok D, 1. patro). Dále jsou programy výuky vyvěšovány na internetovách stránkách https://ftvs.cuni.cz/FTVS-720.html

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (10.12.2018)

Přednášky a semináře:

1. - 7. Struktura výkonu v chodeckých disciplínách. Trénink chodců. Analýza techniky sportovní chůze. Analýza tréninku chodců.

Cvičení:

8. - 14. Technika, didaktika a tréninkové prostředky chodců.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html