SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Sport Specialization 2 - Athletics (Combined events) - PATL139NK
Title: Sportovní specializace 2 – atletika (víceboje)
Guaranteed by: Atletika (51-600100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:8/0 Ex [hours/semester]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: prefer medical statement
enabled for web enrollment
Guarantor: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (31.01.2019)
Předmět je povinně volitelný pro studenty programu Učitelství tělesné výchovy pro střední školy, pokud zvolí specializaci trenérství - atletika. Předmět zahrnuje problematiku struktury výkonů v atletických vícebojích, obsahu a struktury tréninku vícebojařů, studenti si zdokonalují dovednosti vícebojařů, získávají vědomosti a dovednosti trenéra vícebojařů.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (31.01.2019)

RYBA, J. a kol. Atletické víceboje. 1. vyd. Edice Atletika. Praha: Olympia, 2002. 179 s. ISBN 80-7033-584-X

VINDUŠKOVÁ, J. (editor) aj. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha: Olympia, 2003.

VINDUSKOVA, J. Repetitorium - specializace atletika. El. Učební text. Praha: Trenérský institut (ESF), 2007. 36 s.

THOMPSON, P. (Ed.) at al. Run!Jump!Throw! The Official IAAF Guide to Teaching Athletics.Lincolnshire: IAAF, 2009.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (31.01.2019)

Přednášky a semináře:

1. - 7. Vývoj vícebojů. Struktura vícebojařských výkonů. Trénink vícebojů. Úskalí techniky v atletických vícebojích - variabilita a diferenciace techniky v atletických vícebojích. Analýza techniky ve vícebojích. Analýza tréninku vícebojařů.

Cvičení:

8. - 14. Technika, didaktika a tréninkové prostředky vícebojařů.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html