SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Sport Specialization 1 - Athletics (Running) - PATL138N
Title: Sportovní specializace 1 – atletika (běhy)
Guaranteed by: Atletika (51-600100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jan Feher (28.10.2019)
Předmět zahrnuje problematiku struktury sportovních výkonů v bězích na střední a dlouhé tratě, obsahu a stavby tréninku běhů na střední a dlouhé tratě. Studující si zdokonalují speciální dovednosti středotraťařů a vytrvalců, získávají vědomosti a dovednosti trenéra atletiky II. třídy - běhy
Literature - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (10.12.2018)

Cvičení:

1. - 7. Technika a didaktika běhů, příklady speciálních tréninkových prostředků a metod tréninku běžců.

Přednášky a semináře:

8. - 14. Struktura výkonů v běžeckých disciplínách. Technika a didaktika běhu. Trénink střeďotraťařů a vytrvalců Analýza techniky a didaktiky běhů. Analýza tréninku běžců.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Jan Feher (28.10.2019)

Požadavky ke zkoušce budou upřesněny v programu výuky. Program výuku je vyvěšován fyzicky na nástěnce na katedře atletiky (Blok D, 1. patro). Dále jsou programy výuky vyvěšovány na internetovách stránkách https://ftvs.cuni.cz/FTVS-720.html

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (10.12.2018)

Předmět je povinně volitelný pro studenty programu Učitelství tělesné výchovy pro střední školy, pokud zvolí

specializaci trenérství - atletika. Předmět zahrnuje problematiku struktury výkonů v bězích na střední a dlouhé

tratě, obsahu a struktury tréninku běhů na střední a dlouhé tratě, studenti si dovednosti běžců na střední a dlouhé

tratě, získávají vědomosti a dovednosti trenéra běžců.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html