SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Sport Specialization I - Athletics - Pupils - PATL133K
Title: Sportovní specializace I - Trenérství, atletika - žactva
Guaranteed by: Atletika (51-600100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:8/0 C [hours/semester]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: prefer medical statement
enabled for web enrollment
Guarantor: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
Teacher(s): PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (28.01.2019)
Předmět je povinně volitelný pro studenty programu TVS se zaměřením na vzdělávání, pokud zvolí specializaci trenérství - atletika. Studenti získají základní poznatky o cvičení dětí v atletických přípravkách a o tréninku nejmladšího žactva. Studenti jsou seznámeni s metodikou nácviku atletických disciplín u dětí – začátečníků. Studenti mohou uplatnit své vědomosti a dovednosti jako cvičitelé v atletických přípravkách a jako trenéři atletického žactva
Literature - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (28.01.2019)

VINDUŠKOVÁ, J. (editor) aj. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2003. 284 s. ISBN

80-7033-770-2.

VINDUŠKOVÁ, J., KAPLAN, A. a METELKOVÁ, T. Atletika: Pro II. stupeň základních škol. 1.vyd. Praha: NS

Svoboda, 1998.

VINDUSKOVA, J. Repetitorium - specializace atletika. El. Učební text. Praha: Trenérský institut (ESF), 2007. 36 s.

THOMPSON, P. (Ed.) at al. Run!Jump!Throw! The Official IAAF Guide to Teaching Athletics.Lincolnshire: IAAF, 2009.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (28.01.2019)

Přednášky:

1. - 7. Cvičení dětí v atletických přípravkách. Trénink nejmladšího žactva. Sprinty a překážky v etapě

základního tréninku. Běhy a chůze v etapě základního tréninku. Skoky v etapě základního tréninku.

Hody a vrhy v základní etapě tréninku. Atletické soutěže dětí a nejmladšího žactva.

Cvičení:

8. - 14. Průprava a hry se sprintem a překážkami. Průprava a běžecké hry. Průprava a skokanské hry.

Házíme a vrháme všemi způsoby. Atletické štafetové hry. Atletické cvičiště pro nejmenší.

Zkouška koordinace - pohybový test.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html