SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Basics of Athletics - PATL131
Title: Základy atletiky
Guaranteed by: Atletika (51-600100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1 C [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D.
Mgr. Jan Feher
Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
Mgr. Linda Komínková
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (24.01.2020)
V předmětu jsou studenti seznamováni se základy atletiky. Získají vědomosti o bezpečnosti při atletickém výcviku, o atletickém rozcvičení, o prevenci zdravotních potíží. Předmět zahrnuje základy techniky a pravidel běžeckých, skokanských a vrhačských disciplín. Dále jsou studenti seznámeni se základními tréninkovými prostředky a metodami rozvoje obecné vytrvalosti a rychlostních schopností. Studenti jsou seznámeni s organizací soutěží v atletice, organizují a účastní se modelového závodu.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (09.01.2019)

Povinná:

DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol. Didaktika školní atletiky. Praha : SPN, 1991. Dostupné na: .

VINDUŠKOVÁ, J. a kol. Základy atletiky. Praha : UK FTVS, 2006. 36 s. Dostupné na: .

VINDUŠKOVÁ, J. a kol. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2003. 284 s. ISBN 80-7033-770-2.

Jebavý, R., Hojka, V., Kaplan, A. Rozcvičení ve sportu. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4525-1.

Doporučená:

Matraházi, I. Pravidla atletiky. Přeložil: Žák, V. Dostupné na: .

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (24.01.2020)

Cvičení:

1. Bezpečnost při atletickém výcviku. Atletické rozcvičení. Prevence zdravotních obtíží.

2. Základy techniky a pravidel běžeckých disciplín, rozvoj rychlosti

3. Základy techniky a pravidel skoku do dálky a do výšky

4. Základy techniky a pravidel vrhu koulí, hodu míčkem a oštěpem

5. Atletické hry a rozvoj vytrvalosti

6. Příprava organizace závodu - přednáška

7. Modelový závod

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html