SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Athletic conditioning - winter course - PATL128
Title: Zimní kondiční kurz
Guaranteed by: Department of Athletics and Outdoor Sports (51-300500)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:5/0, C [DS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Radka Bačáková, Ph.D.
Mgr. Tomáš Brtník
Mgr. Jan Feher
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Mgr. Lukáš Psohlavec
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. (07.10.2020)
V předmětu jsou studenti seznamováni se základy zimní kondiční přípravy v Krkonoších. Získají vědomosti o pořádání obecného kondičního výcviku a o základech rozvoje vytrvalostních a silových schopností v horských podmínkách. Předmět zahrnuje základy rozvoje aerobní i anaerobní vytrvalosti v podobě běžeckých cvičení nebo vysokohorské turistiky, anebo cvičení s využitím běžek. Dále jsou studenti seznámeni se základními tréninkovými prostředky a metodami rozvoje všeobecných silových schopností. Kurz rovněž zahrnuje i ranní dýchací cvičení a základy otužování. Studenti si vyzkouší vést trénink na zadané téma. Didaktický výstup a aktivní účast na kurzu je i zápočtovým požadavkem. Termíny kurzu včetně dalších informací jako přesné místo konání, cena kurzu a způsob platby dostanou studenti emailem na začátku školního roku.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. (07.10.2020)

Cílem předmětu Zimní kondiční kurz je přiblížit studentům možnosti rozvoje kondiční připravenosti v zimních a horských podmínkách.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. (07.10.2020)

Studenti dostávají zápočet za aktivní účast na kurzu a splnění didaktického výstupu na zadané téma na kurzu.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. (07.10.2020)

BRTNÍK, J. AND J. NEUMAN Zimní hry na sněhu i bez něj: sporty a další aktivity. Edtion ed.: Portál, 2003. ISBN 8071787620.

FORAN, B. AND R. POUND Complete conditioning for basketball. Edtion ed.: Human kinetics, 2007. ISBN 0736057846.

GNAD, T. Základy teorie lyžování a snowboardingu. Edtion ed.: Karolinum, 2008. ISBN 8024615878.

GNAD, T. AND D. PSOTOVÁ. Běh na lyžích. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005.

HAFF, G. G. AND S. NIMPHIUS Training principles for power. Strength & Conditioning Journal, 2012, 34(6), 2-12.

ILAVSKÝ, J. A. K. Běh na lyžích - metodický dopis. Edtion ed.: ÚBD SLČR, 2005.

JEBAVÝ, R., V. HOJKA AND A. KAPLAN Rozcvičení ve sportu. Edtion ed.: Grada, 2014. ISBN 8024745259.

JEBAVÝ, R., V. HOJKA AND A. KAPLAN Kondiční příprava ve sportovních hrách. Edtion ed. Praha: Grada publishing a.s., 2017. 192 p. ISBN 978-80-247-4072-0.

JEBAVÝ, R., J. KOVÁŘOVÁ, L. AND HORČIC, J.Kondiční příprava. Mladá fronta, 2019. ISBN 978-80-204-5322-8.

TWIST, P. Complete conditioning for hockey. Edtion ed.: Human Kinetics, 2007. ISBN 0736060340.

VINDUŠKOVÁ, J. Abeceda atletického trenéra. Grada, Praha, 2003.

VINDUŠKOVÁ, J. A. K. Základy atletiky. Edtion ed. Praha: UK FTVS, 2006.

Teaching methods - Czech
Last update: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. (07.10.2020)

Praktický kurz doplněný teoretickými informacemi.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. (21.09.2020)

Cvičení:

1-2 Bezpečnost při kurzovní výuce, základy rozcvičení a otužování v zimních podmínkách

3-5 Aerobní vytrvalost formou souvislé metody

6-12 Využití běžeckého lyžování v kondičním tréninku

13-20 Aerobní vytrvalost formou vysokohorské turistiky

21-22 Dýchací cvičení, relaxace

23-30 Běžecké lyžování v rozvoji silové vytrvalosti a rychlosti

31-32 Základy rozvoje silové vytrvalosti

33-35 Anaerobní vytrvalost formou intervalové metody

36-38 Ukázky tréninku na zadané téma

39-40 Vytrvalostní soutěže v zimních podmínkách

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Dominika Krupková (07.11.2022)

Další infromace o předmětu naleznete na nástěnce SIS

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html