SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Basics of Athletics - PATL120
Title: Atletické základy
Guaranteed by: Atletika (51-600100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1 C [hours/week]
Capacity: unknown / 126 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D.
Mgr. Jan Feher
Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Mgr. Pavlína Vostatková
Incompatibility : PATL120K
Interchangeability : PATL120K
N//Is incompatible with: PATL120K
Z//Is interchangeable with: PATL120K
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (17.12.2018)
Studenti se seznamují a osvojují si základní atletické dovednosti využívané v oblasti kondičního tréninku. Získávají teoretické znalosti z oblasti vedení atletického rozcvičení, metodicko-organizačních forem při základním atletickém výcviku a využití tréninkových prostředků a metod na rozvoj obecné kondice. Studenti jsou seznámeni se základními testy skokanské a vrhačské výbušnosti a obecné vytrvalosti.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (17.12.2018)

BACKLEY, S. AND J. POSPÍŠIL. Všeobecný kondiční trénink-Inspirace pro každého. In. Praha: CASRI, 2004.

JEBAVÝ, R., V. HOJKA AND A. KAPLAN Rozcvičení ve sportu. Edtion ed.: Grada, 2014. ISBN 8024745259.

RADIM, J. AND D. PETR Posilování s medicinbaly. Edtion ed.: Grada Publishing as, 2011. ISBN 8024774224.

SEAGRAVE, L., R. MOUCHBAHANI AND K. O'DONNELL Neuro-biomechanics of maximum velocity sprinting. New studies in athletics, 2009, 24(1), 19-29.

THOMPSON, P. Run! Jump! Throw!:| bthe Official IAAF Guide to Teaching Athletics. Edtion ed.: International Association of Athletics Federations, 2009.

THOMPSON, P. J. Introduction to coaching theory. Edtion ed.: International Amateur Athletic Federation, 1991. ISBN 1873574010.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Jan Feher (25.10.2019)

Vytrvalostní běh na 3000 m pro muže v čase nejpomaleji 12:00.0 sec.

Vytrvalostní běh na 1500 m pro ženy v čase nejpomaleji 6:30.0 sec.

Jedna povolená absence v rámci hodin a aktivní účast na hodinách.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (17.12.2018)

Sylabus - cvičení:

1. Atletické rozcvičení, bezpečnost při atletickém výcviku.

2. Běžecká abeceda

3. Odrazová abeceda

4. Odhodová abeceda

5. Rozvoj obecné rychlosti, flexibility a koordinace

6. Rozvoj obecné vytrvalosti

7. Testování v atletice

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html