SubjectsSubjects(version: 908)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Basics of Athletics - PATL120
Title: Atletické základy
Guaranteed by: Department of Athletics and Outdoor Sports (51-300500)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1, C [HT]
Capacity: unknown / 140 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Radka Bačáková, Ph.D.
Mgr. Jan Feher
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Mgr. Dominika Krupková
PhDr. Pavlína Vostatková
Incompatibility : PATL120K
Interchangeability : PATL120K
Is interchangeable with: PATL120K
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (17.12.2018)
Studenti se seznamují a osvojují si základní atletické dovednosti využívané v oblasti kondičního tréninku. Získávají teoretické znalosti z oblasti vedení atletického rozcvičení, metodicko-organizačních forem při základním atletickém výcviku a využití tréninkových prostředků a metod na rozvoj obecné kondice. Studenti jsou seznámeni se základními testy skokanské a vrhačské výbušnosti a obecné vytrvalosti.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (21.09.2020)

Student získá základní atletické pohybové dovednosti: běžecká, skokanská a vrhačská abeceda.

Student získá znalosti a o základních tréninkových prostředcích na rozvoj vytrvalosti, výbušné a reaktivní síly v atletice, a základního schématu atletického rozcvičení včetně příkladů využití různých pomůcek.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (17.12.2018)

BACKLEY, S. AND J. POSPÍŠIL. Všeobecný kondiční trénink-Inspirace pro každého. In. Praha: CASRI, 2004.

JEBAVÝ, R., V. HOJKA AND A. KAPLAN Rozcvičení ve sportu. Edtion ed.: Grada, 2014. ISBN 8024745259.

RADIM, J. AND D. PETR Posilování s medicinbaly. Edtion ed.: Grada Publishing as, 2011. ISBN 8024774224.

SEAGRAVE, L., R. MOUCHBAHANI AND K. O'DONNELL Neuro-biomechanics of maximum velocity sprinting. New studies in athletics, 2009, 24(1), 19-29.

THOMPSON, P. Run! Jump! Throw!:| bthe Official IAAF Guide to Teaching Athletics. Edtion ed.: International Association of Athletics Federations, 2009.

THOMPSON, P. J. Introduction to coaching theory. Edtion ed.: International Amateur Athletic Federation, 1991. ISBN 1873574010.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Jan Feher (25.10.2019)

Vytrvalostní běh na 3000 m pro muže v čase nejpomaleji 12:00.0 sec.

Vytrvalostní běh na 1500 m pro ženy v čase nejpomaleji 6:30.0 sec.

Jedna povolená absence v rámci hodin a aktivní účast na hodinách.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (17.12.2018)

Sylabus - cvičení:

1. Atletické rozcvičení, bezpečnost při atletickém výcviku.

2. Běžecká abeceda

3. Odrazová abeceda

4. Odhodová abeceda

5. Rozvoj obecné rychlosti, flexibility a koordinace

6. Rozvoj obecné vytrvalosti

7. Testování v atletice

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (20.10.2020)

V případě nepříznivé situace probíhá výuka v MS Teams čt 11:00 pro všechny skupiny

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4f8dc8fbe72546d6840b724e2479bb62%40thread.tacv2/conversations?groupId=c2e014f0-1500-4245-a4b5-a3319c42b778&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html