SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Applied Programs - Athletics - PATL119NK
Title: Aplikované programy pro OSP - atletika
Guaranteed by: Atletika (51-600100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:12/0 MC [hours/semester]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: prefer medical statement
enabled for web enrollment
Teacher(s): Mgr. Jan Feher
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (01.02.2019)
Předmět je zaměřen na teoretické znalosti a praktické dovednosti a rozšiřuje didaktické kompetence pro realizaci specificky zaměřených pohybových programů v atletice pro osoby se zdravotním postižením a oslabením a pro osoby vyžadující zvláštní přístup (děti v raném věku, osoby s civilizačním omezením, senioři aj.).
Literature - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (01.02.2019)

ČERMÁK, Karel a Tomáš KRÁL. Úprava didaktiky školní atletiky pro zrakově postižené. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-384-9.

DÝROVÁ, Jitka a Hana LEPKOVÁ. Kardiofitness: vytrvalostní aktivity v každém věku. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2273-3.

JEBAVÝ, Radim, Vladimír HOJKA a Aleš KAPLAN. Rozcvičení ve sportu. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4525-1.

KAPLAN, Aleš a Martin PUPIŠ. Didaktika školní atletiky v kostce: didaktika sportovní chůze. Tělesná výchova a sport mládeže: odborný recenzovaný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele. Praha: Karlova Univerzita, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016, 82(5), 23-30. ISSN 1210-7689.

KÁBELE, Josef. Sport vozíčkářů. Praha, 1992.

PRUKNER, Vítězslav a Iva MACHOVÁ. Didaktika školní atletiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. ISBN 978-80-244-2757-7.

ŠIMON, Jiří. Atletika: historie, organizace, pravidla atletiky, soutěže, závody. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-431-4.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Jan Feher (25.10.2019)

Praktická organizace závodů nebo sportovního atletického programu pro přesně danou skupinu sportovců. V jedné skupině bude jak atlet bez postižení, tak i namodelován zrakově postižený, spastik a vozíčkář.

Tvorba a obhajoba čtyřtýdenního tréninkového plánu pro atleta s daným postižením.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (01.02.2019)

Přednášky:

1. Program, úvod, zadání úkolů, rozdělení na skupiny pro praxi i vytváření programu ve skupině.

2. Anatomie, fyziologie a energetické krytí pohybové aktivity.

3. Metodotvorní činitelé pohybové aktivity.

4. Plánování pohybové aktivity, stavba tréninkového plánu.

5. Specifika a možné problémové body různých druhů postižení v atletickém prostředí.

6. Organizace závodů a programů: struktura, pravidla, měření a zapisování.

7. Atletické programy pro OSP - děti do 10 let, mládež 15 - 18 let.

8. Atletické programy pro OSP - senioři nad 60 let.

9. Atletické programy pro OSP - obézní jedinci.

10. Atletické programy pro OSP - sportovci s mentálním postižením.

11. Atletické programy pro OSP - sportovci s centrální poruchou hybnosti, sportovci po poranění míchy.

12. Atletické programy pro OSP - neslyšící, zrakově postižení sportovci.

13. Atletické programy pro OSP - sportovci s achondroplázií.

14. Atletické programy pro OSP - sportovci s amputací HK, DK.

Semináře a cvičení:

1. Základy rozvoje běžecké rychlosti, štafety a běžecké hry, tréninkové prostředky, metody rozvoje.

2. Základy rozvoje vrhačské výbušnosti, tréninkové prostředky, metody rozvoje.

3. Základy rozvoje skokanské výbušnosti a koordinace, tréninkové prostředky, metody rozvoje.

4. Pohybové atletické aktivity ve volné přírodě.

5. Prezentace a využití dětských atletických sad pro OSP.

6. Organizace atletických programů (nevidomý, spastik, vozíčkář) 1. polovina.

7. Organizace atletických programů (nevidomý, spastik, vozíčkář) 2. polovina.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html