SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Adapted Athletics - PATL118
Title: Atletika OSP
Guaranteed by: Atletika (51-600100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 MC [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (12.12.2018)
Předmět je zaměřen na teoretické znalosti a praktické dovednosti v atletice pro osoby se zdravotním postižením a omezením a pro osoby vyžadující zvláštní přístup (děti v předškolním věku, osoby s civilizačním onemocněním, senioři). Studenti získávají dílčí znalosti z techniky atletických disciplín a z didaktiky atletiky. V praktické části výuky studenti didakticky vedou část lekce zaměřenou na určené téma.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (12.12.2018)

ČERMÁK, Karel a Tomáš KRÁL. Úprava didaktiky školní atletiky pro zrakově postižené. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-384-9.

DOSTÁL, Emil a Václav VELEBIL. Didaktika školní atletiky. Vyd. 2., přeprac. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. ISBN 80-7066-257-3.

DÝROVÁ, Jitka a Hana LEPKOVÁ. Kardiofitness: vytrvalostní aktivity v každém věku. Praha: Grada, 2008. Fitness, síla, kondice. ISBN 978-80-247-2273-3.

KÁBELE, Josef. Sport vozíčkářů. Praha, 1992.

KAPLAN, Aleš a Martin PUPIŠ. Didaktika školní atletiky v kostce: didaktika sportovní chůze. Tělesná výchova a sport mládeže: odborný recenzovaný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele. Praha: Karlova Univerzita, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016, 82(5), 23-30. ISSN 1210-7689.

ŠIMON, Jiří. Atletika: historie, organizace, pravidla atletiky, soutěže, závody. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-431-4.

VINDUŠKOVÁ, Jitka, Aleš KAPLAN a Taťána METELKOVÁ. Atletika. Praha: Svoboda, 1998. Edice metodických textů pro školní i mimoškolní tělesnou výchovu a sport 11-15letých žáků. ISBN 80-205-0528-8.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Jan Feher (25.10.2019)

Modelová technika vybraných atletických disciplín pro OSP.

Vedení didaktických výstupů na konkrétní atletickou disciplínu a také na disciplínu z atletiky OSP.

Vedení rozcvičny pro zrakově postiženého sportovce.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (12.12.2018)

Přednášky:

1. Úvod harmonogram výuky, rozdělení didaktických výstupů.

2. Základy didaktiky atletiky - filosofie, technika, komunikace, psychologie.

3. Technika a metodika hodu oštěpem.

4. Technika a metodika hodu diskem.

5. Technika a metodika Nordic walking.

6. Trénink - metody, principy, plánování.

7. Test (z TE a DI modifikovaných atletických disciplín, z pravidel atletiky OSP).

Praxe:

1. Rozcvička (dále jen R) - ZP 3x - Základy atletických disciplín - oštěp.

2. R - ZP 3x - Základy atletických disciplín - disk.

3. R - ZP 3x- Základy atletických disciplín - vrhačské disciplíny vozíčkářů.

4. R - překážky - Didaktické výstupy - běh zrakově postižených - skok daleký.

5. R - dvojice - Didaktické výstupy - nízký start ZP - vrh koulí.

6. R - plné míče - Didaktické výstupy - vrhačské disciplíny vozíčkářů - běžecká abeceda.

7. R - tyče - Didaktické výstupy - skok daleký zrakově postižených - hod míčkem.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html