SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Athletic Conditioning Programmes - PATL116N
Title: Atletické kondiční programy
Guaranteed by: Atletika (51-600100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 C [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (04.12.2018)
Předmět je volitelným předmětem a tématicky navazuje na předmět v Bc. studiu Kondiční atletika a je určen pro studenty programu TVS se zaměřením na vzdělávání. Předmět se zaměřuje na tvorbu atletických kondičních programů na základě testování jednotlivých pohybových schopností. Studenti se tak v předmětu seznamují s metodickými postupy při testování v atletice a na základě zjištěných výsledků mají za úkol převést zjištěná data charakterizující jednotlivé testované do tvorby atletického kondičního programu. Součástí zápočtového požadavku je také didaktický výstup prověřující kompetenci studenta vést kondiční tréninkovou jednotku s atletickým obsahem.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (04.12.2018)

BOMPA, T. O., HAFF, G. G. Periodization. Theory and Metodology of Training. 5th. Ed. Champaign, IL: Human Kinetics, 2009. ISBN 978-0-7360-7483-4.

DUFFOUR, M. Pohybové schopnosti v tréninku. Rychlost. Edice Českého olympijského výboru. Přel. J. Dovalil (kap. 7, 8), P. Basařová (kap. 9, 10), A. Kaplan (kap. 4, 6), A. Mottlová (kap. 2, 3), M. Šilhavý (kap. 1, 5). Z francouzského originálu L´athlete et le guépard. Les qualités physiques: La vitesse. Ed. Volodalen 2009. Praha: Mladá fronta a.s., 1. vyd. 2015. 192 s. ISBN 978-80-204-3461-6.

JEBAVÝ, R., HOJKA, V., KAPLAN, A. Rozcvičení ve sportu. Praha: Grada, 2014.

JEBAVÝ, R., HOJKA, V., KAPLAN, A. Kondiční trénink ve sportovních hrách na příkladu fotbalu, ledního hokeje a basketbalu. Praha: Grada, 2017.

KAPLAN, A. Zkušenosti se vzděláváním kondičních trenérů na FTVS. In. Pupiš, M., Pupišová, Z. (Eds) Kondičný tréning v roku 2016. Recenzovaný vedecký zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica: katedra telesnej výchovy a športu FF UMB, 2016, s. 76 - 84. ISBN 978-80-8141-138-0.

KAPLAN, A., VINDUŠKOVÁ, J. Projekt Kids Athletics jako podpora kondiční přípravy dětí v České republice. In. Pupiš, M., Pupišová, Z. (Eds) Kondičný tréning v roku 2016. Recenzovaný vedecký zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica: katedra telesnej výchovy a športu FF UMB, 2016, s. 134 - 141. ISBN 978-80-8141-138-0.

VINDUŠKOVÁ, J. (editor) aj. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha: Olympia, 2003. 284 s.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (04.12.2018)

Přednášky a semináře:

1. - 7. Teoretické základy testování v atletice. Metodika testování jednotlivých schopností v atletice (rychlost, síla, vytrvalost a obratnost). Možnosti testování koordinace a stability v atletice. Strategie tvorby atletických kondičních programů. Tvorba didaktického výstupu s atletickým obsahem.

Cvičení:

8. - 14. Metodika terénního testování rychlosti, síly, vytrvalosti a obratnosti. Možnosti uplatnění terénního testování koordinace a stability v atletice. Realizace didaktického výstupu prověřujícího kompetenci studenta vést kondiční tréninkovou jednotku s atletickým obsahem.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html