SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Didactics of Athletics - PATL115N
Title: Didaktika atletiky
Guaranteed by: Atletika (51-600100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / 60 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
enabled for web enrollment
Guarantor: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
Teacher(s): RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D.
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
Mgr. Linda Komínková
PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (03.12.2018)
Předmět je určen studentů navazujícího magisterského studia Učitelství TV pro střední školy. Předmět je zaměřen na didaktiku atletiky ve školní tělesné výchově a na didaktiku atletického tréninku.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (03.12.2018)

DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol.: Didaktika školní atletiky. Praha : SPN 1991. Dostupné z:

VINDUŠKOVÁ, J. a kol. Základy atletiky. Praha : UK FTVS, 2006. 36 s. Dostupné z:

VINDUŠKOVÁ, J. (editor) aj. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2003. 284 s. ISBN

80-7033-770-2.

VINDUŠKOVÁ, J., KAPLAN, A. a METELKOVÁ, T. Atletika: Pro II. stupeň základních škol. 1.vyd. Praha: NS

Svoboda, 1998.

VINDUSKOVA, J. Repetitorium - specializace atletika. El. Učební text. Praha: Trenérský institut (ESF), 2007. 36 s.

THOMPSON, P. (Ed.) at al. Run!Jump!Throw! The Official IAAF Guide to Teaching Athletics.Lincolnshire: IAAF, 2009.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (03.12.2018)

Přednášky:

1. - 7. Historie atletiky. Technika a didaktika atletických disciplín. Atletika ve školní tělesné výchově. Trénink mládeže v atletických oddílech a ve školních sportovních klubech. Školní atletické soutěže.

Cvičení:

8. - 21. Pedagogická praxe studentů: didaktika koordinačně náročnějších disciplín, školní atletické hodiny

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html