SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Theory and Basic of Athletic Didactics - PATL114K
Title: Teorie a základy didaktiky atletiky
Guaranteed by: Atletika (51-600100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:12/0 C+Ex [hours/semester]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: prefer medical statement
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
Interchangeability : PATL114
Z//Is interchangeable with: PATL114
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (28.01.2019)
Předmět je zaměřen na seznámení se základy techniky a metodiky nácviku atletických disciplín víceboje (skok o tyči, hod diskem), didaktickou praxi zaměřenou do mimoškolní atletické přípravy mládeže. V pedagogických výstupech prokazují studenti schopnost využití tréninkových prostředků pro zdokonalování techniky disciplín vícebojů a tréninkových prostředků pro rozvoj pohybových schopností vícebojařů.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (28.01.2019)

JEBAVÝ, R., V. HOJKA AND A. KAPLAN. Rozcvičení ve sportu. Edtion ed.: Grada, 2014. ISBN 8024745259.

DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol.: Didaktika školní atletiky. Praha : SPN 1991.

VINDUŠKOVÁ, J. a kol. Základy atletiky. Praha : UK FTVS, 2006. 36 s.

VELEBIL, V., VINDUŠKOVÁ, J. a kol. Metodika nácviku atletických disciplín.

Praha : Olympia, 2008 ( v tisku)

THOMPSON, P. (Ed.) at al. Run!Jump!Throw! The Official IAAF Guide to Teaching Athletics.Lincolnshire: IAAF, 2009.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (28.01.2019)

Přednášky:

1. Základy didaktiky atletiky

2. Teoretická východiska pro atletický trénink - biomechanika, fyziologie, adaptace

3. Atletika pro děti a trénink žactva - ontogeneze, kondice, plánování

4. Technika a didaktika skoku o tyči

5. Technika a didaktika hodu diskem

6. Struktura výkonu ve vícebojích a technika disciplín vícebojů

7. Plánování a příprava tréninkové (vyučovací jednotky) jednotky (Hojka)

Cvičení:

8. - 11. Průpravné hry a zdokonalovací cvičení pro začátečníky: překážkový běh, hod diskem, skok o tyči,

12. - 15. Tréninkové prostředky a základní postupy (komplexní, analytický) pro nácvik a zdokonalování techniky

disciplín atletického víceboje.

16. - 21. Pedagogické výstupy studentů

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html