SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Athletics II - PATL113
Title: Atletika II
Guaranteed by: Department of Athletics and Outdoor Sports (51-300500)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022 to 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 182 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aYIW8d763gHxJBtTeJnqNAMFyF0mID_Xto8B45kzqqpA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=421f50cf-d18a-41ed-a6f4-24f1a758ac0e&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2
Note: prefer medical statement
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Radka Bačáková, Ph.D.
Mgr. Jan Feher
Mgr. Aneta Franková
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
Mgr. Dominika Krupková
PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
PhDr. Pavlína Vostatková
Incompatibility : PATL113K
Interchangeability : PATL113K
Is interchangeable with: PATL113K
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. (02.09.2023)
Předmět je povinným předmětem profilujícího základu pro studenty programu TVS se zaměřením na vzdělávání. Předmět zahrnuje problematiku didaktiky vybraných atletických disciplín (překážkový běh, štafetový běh a hod oštěpem). Dále je zaměřen na nácvik nízkého startu. Součástí předmětu je také problematika tréninku vytrvalosti s přípravou na splnění modelového výkonu v běhu na 1500 m (ženy) a 3000 m (muži). Studující zároveň procházejí didaktickými výstupy zaměřenými na přípravu a vedení atletického rozcvičení. V rámci seminářů se seznámí rovněž se základními pravidly a disciplínami, které nejsou součástí atletického desetiboje jako je hod kladivem, 3000 m překážek, závodní chůze a trojskok.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. (02.09.2023)


ČILLÍK, I. a kol. Teória a didaktika atletiky. 2. dopl. vyd. Banská Bystrica: FF UMB a SAZ, 2014. 251 s. ISBN 978-
80-557-0554-5.

DOSTÁL, E., VELEBIL, V. aj. Didaktika školní atletiky. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992. 260 s.

KAPLAN, A., VINDUŠKOVÁ, J., ČILLÍK, I. Didaktika školní atletiky v kostce (IV. část). Didaktika běhu - program
nácviku. Těl. Vých. Sport Mlád., 2017, 83, 1, s. 19 - 26. ISSN 1210-7689.

KAPLAN, A. Didaktika školní atletiky v kostce (V. část). Didaktika nízkého startu - program nácviku. Těl. Vých.
Sport Mlád., 2017, 83, 3, s. 24 - 29. ISSN 1210-7689.

KAPLAN, A., FEHER, J. Didaktika školní atletiky v kostce (VI. část). Didaktika startů v obrazovém přehledu. Těl. Vých. Sport Mlád., 2017, 83, 4, s. 27 - 33. ISSN 1210-7689.

KAPLAN, A. Didaktika školní atletiky v kostce (VII. část). Didaktika štafetového běhu - stručná charakteristika
techniky předávky. Těl. Vých. Sport Mlád., 2017, 83, 5, s. 39 - 42. ISSN 1210-7689.

KAPLAN, A. Didaktika školní atletiky v kostce (VIII. část). Didaktika štafetového běhu - stručný program nácviku. Těl. Vých. Sport Mlád., 2017, 83, 6, s. 35 - 39. ISSN 1210-7689.

VINDUŠKOVÁ, J. (editor) aj. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha: Olympia, 2003. 284 s.
ISBN 80-7033-770-2.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. (02.09.2023)

Požadavky na zápočet:

Písemný test z pravidel, pohybový test:

Modelový výkon: M Ž

I. věk. kat./II. věk. kat. I. věk. kat./II. věk. kat

běh na 100 m př. (91,4 cm) 17,5 / 18,5 s -

běh na 60 m př. (76,2 cm) - 12,0 / 13,0 s

hod oštěpem 30 / 26 m 20 / 16 m

3000 m (M) 12:00/13:00 -

1500 m (Ž) - 6:30/7:00

Technika: nízký start, překážkový běh (3 kroky mezi překážkami), hod oštěpem, štafetová předávka, NS

Didaktika: příprava a vedení atletického rozcvičení; organizace a rozhodování školních závodů

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. (02.09.2023)


Cvičení:

1. - 7. Technika a didaktika, nízkého startu, překážkového sprintu, štafetových běhů a hodu oštěpem. Tréninkové
prostředky na rozvoj vytrvalosti. Vedení atletického rozcvičení studenty. 

Semináře:

8. - 14. Teoretické základy techniky, didaktiky a pravidel vybraných atletických disciplín (překážkový běh, štafetový
běh 4x 60, 4x 100, 4x 400 a hod oštěpem) a dále nízkého startu. Teoretické základy tréninku vytrvalosti v atletice. Repetitorium
základních pravidel atletiky. Praktický seminář o atletických disciplínách - hod kladivem, trojskok, závodní chůze a 3000 m překážek. Seznámení s dodržováním bezpečnosti při atletice.

Other recommended courses - Czech
Last update: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. (02.09.2023)

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5681

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html