SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Athletics I - PATL112K
Title: Atletika I
Guaranteed by: Atletika (51-600100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:8/0 C [hours/semester]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: prefer medical statement
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Interchangeability : PATL112
Z//Is interchangeable with: PATL112
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (28.01.2019)
Předmět zahrnuje techniku a didaktiku atletických disciplín učiva pro základní školy. V předmětu se studující učí základům techniky potřebným pro demonstrování atletických disciplín a dále postupům, metodám a organizačním formám pro osvojování a zdokonalování atletických dovedností a pohybových schopností.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (28.01.2019)

DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol. Didaktika školní atletiky. Praha: SPN, 1991.

JEBAVÝ R., DOUBRAVSKÝ, P. Posilování s medicinbaly. Praha: Grada, 2011.

JEBAVÝ, R., HOJKA, V., KAPLAN, A. Rozcvičení ve sportu. Praha: Grada, 2014.

VINDUŠKOVÁ, J. a kol. Základy atletiky. Praha: UK FTVS, 2006. 36 s.

VINDUŠKOVÁ, J. Běžecká abeceda.vmw. Elektronické materiály. Praha: FTVS UK, 2006.

VINDUŠKOVÁ, J. Skokanská abeceda.vmw. Elektronické materiály. Praha: FTVS UK, 2006.

VINDUŠKOVÁ, J., SEGEŤOVÁ, J. Vrhačská abeceda - plný míč.vmw. Elektronické materiály.

Praha: FTVS UK, 2006.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (28.01.2019)

Přednášky:

1. -14. Bezpečnost při atletickém výcviku. Atletické rozcvičení. Prevence zdravotních obtíží.

Technika a metodika nácviku atletických disciplín: běh, skok do dálky, skok do výšky, vrh koulí, hod míčkem.

Průpravné hry a zdokonalovací cvičení pro začátečníky: běh, skok do dálky, skok do výšky.

Základní pravidla pro organizování školních soutěží v atletice.

Cvičení:

15. - 28. Rozdílné varianty atletického rozcvičení. Technika a metodika nácviku: běžecké, skokanské a vrhačské abecedy, běh, skok do dálky, skok do výšky, vrh koulí, hod míčkem, plnění modelových výkonů.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html